Bedrijfsopleidingen

Ontwikkel het vakmanschap van uw medewerkers!

MBO Utrecht Bedrijfsopleidingen verzorgt praktijkgerichte opleidingen op mbo-niveau voor uw medewerkers. Wij helpen u het vakmanschap van uw mensen te ontwikkelen.

Maatwerkopleidingen voor Volwassenen

MBO Utrecht Bedrijfsopleidingen verzorgt maatwerkonderwijs voor volwassenen in alle sectoren. Kenmerk van dit maatwerkonderwijs is dat wij vraaggestuurd werken. Eerst wordt de opleidingsbehoefte geïnventariseerd en vervolgens bieden wij de juiste, gerichte opleiding. Competenties die eerder op individueel niveau zijn verworven (EVC: Eerder Verworven Competenties), kunnen onderdeel zijn van de inventarisatie.

Leven lang leren

‘Leven lang leren’ is geen loze modekreet maar een actuele vereiste voor elke organisatie. De ontwikkelingen in onze kenniseconomie gaan razendsnel. Als we onze organisaties up-to-date willen houden en vooruitgang willen boeken, moeten we zorgen dat onze medewerkers bij zijn met deze ontwikkelingen. Voortdurende scholing en training van medewerkers in uw organisatie is noodzakelijk.

Ontwikkeling van Talent

MBO Utrecht Bedrijfsopleidingen wil invulling geven aan ‘”Leven lang leren’” door actuele, flexibele en vernieuwende scholingsprogramma’s te organiseren voor bedrijven en instellingen. De talenten van uw medewerkers kunnen in dergelijke programma’s optimaal ontwikkeld en benut worden. Essentieel hierbij is een langdurige goede relatie met onze afnemers in de vorm van wederzijds educatief partnership.

MBO Utrecht Bedrijfsopleidingen kan uw deskundige partner zijn. Wij kunnen voor u en uw medewerkers ‘een leven lang leren’ in de praktijk brengen. Wij verzorgen opleidingen op maat (scholingstrajecten, cursussen en trainingen) voor medewerkers van allerlei organisaties, in het bedrijfsleven, bij de overheid en daarbuiten.

Kijk voor meer informatie op bedrijfsopleidingen.mboutrecht.nl ›