Verpleegkundige

Aanmelden

Opleidingspecificaties

Crebonummer: 22191
Leerweg: BOL
Niveau: 4
Duur opleiding: 4 jaar
Academie: Utrechtse Zorgacademie
Startdatum: februari, september
Locatie: Australiëlaan 25, Utrecht

Open Huis

9 december

Meer informatie

Digitaal aanmelden voor starten in september 2015 is niet meer mogelijk. Graag denken we met je mee wanneer je wel kunt starten (bijv. 1-2-2016 of 1-8-2016) en of maatwerk mogelijk is. Neem dan ook gerust contact op met ons Bureau Aanmelden via: aanmelden@mboutrecht.nl. Vermeld in je mail duidelijk voor welke opleiding je wil aanmelden en wanneer je wilt starten. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op om de mogelijkheden te bespreken.

Opleiding

Versneld traject

Er bestaat de mogelijkheid om deze opleiding sneller af te ronden. Als jij hiervoor in aanmerking komt kun je een halfjaar eerder je diploma halen.

Vanwege ziekte of functiebeperkingen hebben sommige mensen dagelijks professionele zorg nodig. In de mbo-4-opleiding Verpleegkunde leer je die zorg te verlenen.

Je krijgt te maken met chronisch of acuut zieke mensen die op het moment van hun verblijf verzorgd, begeleid en ondersteund willen/ moeten worden in hun ziekteproces.

Als (leerling) verpleegkundige draag je bij aan het herstel van de zorgvrager en aan de verbetering van de kwaliteit van leven van de zorgvrager. Je stelt een verpleegkundige diagnose, schrijft een verpleegplan en ondersteunt bij persoonlijke basiszorg, zoals het wassen van zorgvragers. Je deelt medicijnen uit en je voert verpleegtechnische handelingen uit, zoals het verzorgen van een stoma en injecteren.

Daarnaast begeleid je mensen wanneer deze psychosociale problemen hebben, bijvoorbeeld wanneer iemand veel verdriet heeft in verband met de gezondheidstoestand. Je begeleidt en ondersteunt de zorgvrager ook praktisch door bijvoorbeeld te leren hoe een zorgvrager met krukken moet lopen. Je geeft voorlichting, advies en instructie, bijvoorbeeld over gezond gedrag of over gebruik van hulpmiddelen. Je coördineert alle zorgtaken voor de gehele zorgverlening voor een of meerdere zorgvragers. Je krijgt te maken met veel uiteenlopende situaties, die niet altijd gemakkelijk zijn. Bij de BOL opleiding loop je stages in het verpleeghuis, verzorgingshuis, de thuiszorg, een revalidatieafdeling en mogelijk het 3e en 4e leerjaar in het ziekenhuis. Als MBO Utrecht werken we samen met de zorginstellingen waar je stage loopt.

In nauwe samenwerking met de zorginstellingen geven we de BOL opleiding vorm.

Kerntaken

  • Bieden van zorg en begeleiding in het verpleegkundig proces.
  • Uitvoeren van organisatie- en professie gebonden taken. 

Stage (BPV)

In de BOL opleiding loop je stage. Je begint in het eerste leerjaar met school. Je loopt in het eerste leerjaar ongeveer 15 weken stage, in de leerjaren 2 t/m 4 heb je meer weken stage.

Als je stage loopt heb je ook lesdagen, meestal zijn het twee lesdagen en drie dagen stage.

Op school krijg je les over de onderwerpen die aansluiten bij je stage in de praktijk.

Toelatingseisen

  • vmbo theoretische-, gemengde- of kaderberoepsgerichte leerweg* zorg en welzijn;
  • of een overgangsbewijs van havo/vwo 3 naar havo/vwo 4;
  • of door de minister erkende (buitenlandse) diploma’s of een geldige ontheffing.

* toelating met vmbo kader is op basis van een toelatingstest. Ook bekijken we tijdens het intakegesprek welke vorm van begeleiding het beste bij jou past.

Instroommomenten

  • Augustus/september 2015

Kosten

De studiekosten voor het schooljaar 2015-2016 bedragen:

  • Lesgeld BOL (18 jaar en ouder)* € 1.147,-
  • Verder moet je rekening houden met kosten voor boeken, kopieerwerk, etc.

* Genoemde bedragen zijn onder voorbehoud van wijzigingen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Wat kun je ermee

Als verpleegkundige kun je gaan werken in een ziekenhuis, de thuiszorg, een verzorgingshuis of verpleeghuis, de psychiatrie en de verstandelijk gehandicaptenzorg. Je kiest voor een boeiend en veelzijdig beroep.

Als Mbo-Verpleegkundige ben je actief op het gebied van zorg, wonen en welzijn. Je kunt werken in verschillende beroepspraktijken, zoals een ziekenhuis, verpleeg- en verzorgingshuis en thuiszorg, geestelijke gezondheidszorg of gehandicaptenzorg. Je werkt voor mensen met verschillende achtergronden en van alle leeftijden.

Vervolgopleidingen

Na het volgen van de opleiding tot verpleegkundige zijn er diverse vervolgopleidingen. Je kunt je in diverse richtingen specialiseren.
Voorbeelden van vervolgopleidingen zijn;

  • Opleidingen waarin jij je als verpleegkundige specialiseert zoals de diabetesverpleegkundige, de wondverpleegkundige en andere specialisaties.
  • HBO Verpleegkunde niveau 5

De academie

Deze opleiding valt onder de Utrechtse- en Gooise zorgacademie.