Verpleegkundige

Niveau 4, BOL
Aanmelden voor deze opleidingIk heb een vraag

Wat kun je ermee

Als verpleegkundige kun je gaan werken in een ziekenhuis, de thuiszorg, een verzorgingshuis of verpleeghuis, de psychiatrie en de verstandelijk gehandicaptenzorg. Je kiest voor een boeiend en veelzijdig beroep.

Vanwege ziekte of functiebeperkingen hebben sommige mensen dagelijks professionele zorg nodig. In de mbo-4-opleiding Verpleegkunde leer je die zorg te verlenen.

Je krijgt te maken met chronisch of acuut zieke mensen die op het moment van hun verblijf verzorgd, begeleid en ondersteund willen/ moeten worden in hun ziekteproces.

Als (leerling) verpleegkundige draag je bij aan het herstel van de zorgvrager en aan de verbetering van de kwaliteit van leven van de zorgvrager. Je stelt een verpleegkundige diagnose, schrijft een verpleegplan en ondersteunt bij persoonlijke basiszorg, zoals het wassen van zorgvragers. Je deelt medicijnen uit en je voert verpleegtechnische handelingen uit, zoals het verzorgen van een stoma en injecteren.

Daarnaast begeleid je mensen wanneer deze psychosociale problemen hebben, bijvoorbeeld wanneer iemand veel verdriet heeft in verband met de gezondheidstoestand. Je begeleidt en ondersteunt de zorgvrager ook praktisch door bijvoorbeeld te leren hoe een zorgvrager met krukken moet lopen. Je geeft voorlichting, advies en instructie, bijvoorbeeld over gezond gedrag of over gebruik van hulpmiddelen. Je coördineert alle zorgtaken voor de gehele zorgverlening voor een of meerdere zorgvragers. Je krijgt te maken met veel uiteenlopende situaties, die niet altijd gemakkelijk zijn. Bij de BOL opleiding loop je stages in het verpleeghuis, de thuiszorg en het ziekenhuis. Als MBO Utrecht werken we samen met de zorginstellingen waar je stage loopt.

In nauwe samenwerking met de zorginstellingen geven we de BOL opleiding vorm.

Onder andere werken we samen met het St. Antonius ziekenhuis in Nieuwegein. De selectie voor de BBL opleiding wordt uitgevoerd door het Antonius Ziekenhuis.

Kerntaken

 • Bieden van zorg en begeleiding in het verpleegkundig proces.
 • Uitvoeren van organisatie- en professie gebonden taken.

Stage (BPV)

In de BOL opleiding loop je stage. Je begint in het eerste leerjaar met school en gaat na een aantal weken drie dagen per week stage lopen, in dezelfde week ben je de andere dagen op school. Dit stage ritme komt elk leerjaar terug.
Op school krijg je les over de onderwerpen die aansluiten bij je stage in de praktijk.

Toelatingseisen

 • vmbo theoretische-, gemengde- of kaderberoepsgerichte leerweg* zorg en welzijn;
 • of een overgangsbewijs van havo/vwo 3 naar havo/vwo 4;
 • of door de minister erkende (buitenlandse) diploma’s of een geldige ontheffing.

* toelating met vmbo kader is op basis van een toelatingstest.

Instroommomenten

 • Augustus/september 2014

Kosten

De studiekosten voor het schooljaar 2014-2015 bedragen:
Lesgeld BOL (18 jaar en ouder)* € 1.115,-
Verder moet je rekening houden met kosten voor boeken, kopieerwerk, etc.

* Genoemde bedragen zijn onder voorbehoud van wijzigingen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

Vervolgopleidingen

Er zijn verschillende vervolgopleidingen, hieronder vind je een aantal voorbeelden:

 • Kraam en Verloskunde (Obstetrie en Gynaecologie).
 • Spoedeisende Hulp (doorstoom naar Ambulance).
 • Intensieve zorg (ICU / CCU).
 • Verkort doorstromen naar OK-opleidingen.
 • hbo Verpleegkunde niveau 5

Deze opleiding valt onder de Utrechtse Zorgacademie.