Verzorgende IG versneld

Niveau 3, BBL
Aanmelden voor deze opleidingIk heb een vraag

Wat kun je ermee

Je kunt gaan werken in een verpleeghuis, verzorgingshuis en in de thuiszorg. Ook kun je werken in een hospice (een instelling gespecialiseerd in terminale zorg).

Tijdens de opleiding Verzorgende-IG leer je hoe je zelfstandig en volgens een zorgleefplan zorg kunt geven aan mensen, de zorgvragers. Je verdiept je in hoe je veranderingen in de (gezondheids)situatie signaleert en hoe je de zelfredzaamheid van mensen stimuleert. Ook leer je hoe je verpleegtechnische handelingen moet uitvoeren.

Als verzorgende is het belangrijk dat je geduldig luistert naar zorgvragers, cliënten en je inleeft in de situatie van de zorgvrager. Vaak hebben ze een chronische beperking en kunnen in de laatste fase van hun leven komen. Doordat zij niet altijd goed voor hun eigen belangen kunnen opkomen, ga je in overleg met familie of naasten, maar ook met collega’s, goed de zorg met elkaar afstemmen. Als verzorgende moet je dus zorgvuldig en geïnteresseerd zijn in mensen. Je dient goede sociale en communicatieve vaardigheden te bezitten.

Opleiding

De opleiding Verzorgende IG wordt op twee locaties uitgevoerd. Een locatie in Utrecht en in Hilversum.

De samenwerkende zorgorganisaties in de Gooi en Vechtstreek en Utrecht zijn in samenwerking met MBO Utrecht een unieke 2,5 jarige mbo-opleiding tot Verzorgende IG versneld niveau 3 gestart. Hier combineer je werken met leren.

Onze visie op het leren gaat uit van de overtuiging dat je op meer dan één plaats leert. Het beste resultaat wordt bereikt, wanneer je dat wat je net hebt geleerd ook in de praktijk brengt. Daarom leiden wij op in en met de beroepspraktijk. Hierbij bestaat geen scheiding tussen school en werk. De opleiding tot Verzorgende IG volg je in nauwe samenwerking met één van de aangesloten zorgorganisaties in de regio Utrecht.

Uniek aan deze opleiding:

 • Werken bij één van de aangesloten zorgorganisaties.
 • Baangarantie na afloop.
 • Docenten uit het werkveld.

Kerntaken

 • Bieden van zorg en ondersteuning op basis van het zorgdossier.
 • Uitvoeren van organisatie- en professionele taken.

Toelatingseisen

 • Je hebt een vmbo-diploma kaderberoepsgerichte leerweg.
 • Of een mbo diploma Helpende zorg en welzijn niveau 2.
 • Of door de minister erkende (buitenlandse) diploma’s of een geldige ontheffing.

Bovendien heb je een arbeidscontract bij één van de aangesloten zorginstellingen. Wanneer je belangstelling hebt, dan kun je solliciteren bij één van de deelnemende zorginstellingen voor een leerplaats.

Instroommomenten

 • Augustus/september 2014.
 • Februari 2015 (alleen bij voldoende aanmeldingen).

Kosten

De studiekosten voor het schooljaar 2014-2015 bedragen:
Lesgeld BBL (18 jaar en ouder)* € 562,-
Verder moet je rekening houden met kosten voor boeken, kopieerwerk, etc.

* Genoemde bedragen zijn onder voorbehoud van wijzigingen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

Vervolgopleidingen

 • Gespecialiseerd verzorgende psychogeriatrie
 • Eerst Verantwoordelijke Verzorgende.
 • Verpleegkunde niveau 4.

Deze opleiding valt onder de Utrechtse Zorgacademie.