Verzorgende IG

Aanmelden

Opleidingspecificaties

Crebonummer: 95530
Leerweg: BOL
Niveau: 3
Duur opleiding: 3 jaar
Academie: Utrechtse Zorgacademie
Startdatum: februari, september
Locatie: Australiëlaan 25, Utrecht

Open Huis

9 december

Meer informatie

Digitaal aanmelden voor starten in september 2015 is niet meer mogelijk. Graag denken we met je mee wanneer je wel kunt starten en of maatwerk mogelijk is. Neem dan ook gerust contact op met ons Bureau Aanmelden via: aanmelden@mboutrecht.nl. Vermeld in je mail duidelijk voor welke opleiding je wil aanmelden en wanneer je wilt starten. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op om de mogelijkheden te bespreken.

Opleiding

De zorg die je verleent kan per zorgvrager en per dag verschillen. Je werkt zelfstandig, maar stemt de zorg regelmatig af met collega’s en andere disciplines, zoals helpende zorg & welzijn, verpleegkundigen, fysiotherapeuten.

Versneld traject

Er bestaat de mogelijkheid om deze opleiding sneller af te ronden. Als jij hiervoor in aanmerking komt kun je een halfjaar eerder je diploma halen.

 Kerntaken

  • Bieden van zorg en ondersteuning op basis van het zorgdossier.
  • Uitvoeren van organisatie- en professie gebonden taken.

Stage (BPV)

In de BOL opleiding loop je stage. Je begint in het eerste leerjaar met school. Je loopt in het eerste leerjaar ongeveer 15 weken stage, in de leerjaren 2 t/m 4 heb je meer weken stage. Als je stage loopt heb je ook lesdagen, meestal zijn het twee lesdagen en 3 dagen stage.
Op school krijg je les over de onderwerpen die aansluiten bij je stage in de praktijk.

Toelatingseisen

  • Je hebt een vmbo-diploma kaderberoepsgerichte leerweg.
  • Of een mbo diploma Helpende zorg en welzijn niveau 2.
  • Of je hebt door de minister erkende (buitenlandse) diploma’s of een geldige ontheffing.

We bekijken ook tijdens het intakegesprek welke vorm van begeleiding het beste bij jou past.

Instroommomenten

Augustus/september 2015.

Kosten

De studiekosten voor het schooljaar 2015-2016 bedragen:
Lesgeld BOL (18 jaar en ouder)* € 1.147,-
Verder moet je rekening houden met kosten voor boeken, kopieerwerk, etc.

* Genoemde bedragen zijn onder voorbehoud van wijzigingen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Wat kun je ermee

Als verzorgende-IG (Individuele Gezondheidszorg) ben je actief op het gebied van zorg, wonen, huishouden en welzijn. Je kunt aan de slag in allerlei beroepspraktijken .
Als Verzorgende-IG werk je in verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg en ondersteun je zorgvragers die kortdurend (bijvoorbeeld na ziekenhuisopname), middellange of langdurige zorg ontvangen. Daarnaast kun je ook aan de slag op de revalidatieafdeling.
Ook werk je vaak samen met de mantelzorgers. Dat zijn de naasten van de zorgvrager, zoals een ouder, partner, kind of vriend. Je werkt vooral met individuele zorgvragers in hun directe omgeving. Daarnaast richt jij je op groepen, bijvoorbeeld in een kleinschalige woonomgeving.

Je begeleidt zorgvragers bij de persoonlijke zorg en helpt ze om te leren leven met hun gezondheidsprobleem. Je begeleidt zorgvragers op een wijze die ervoor zorgt dat je hun welbevinden vergroot. Taken van een verzorgende zijn bijvoorbeeld het begeleiden bij de algemene dagelijkse levensverrichtingen zoals het helpen bij eten en drinken of helpen bij het aan- en uitkleden. Je begeleidt bij dagactiviteiten, geeft voorlichting en advies en voert verpleegtechnische handelingen uit zoals het toedienen van medicijnen. In je werk als verzorgende ontstaat vaak een langdurige zorgrelatie met de cliënten.

Als verzorgende is het belangrijk dat je geduldig luistert naar zorgvragers en je inleeft in de situatie van de zorgvrager. Vaak hebben ze een chronische beperking en kunnen in de laatste fase van hun leven komen. Doordat zij niet altijd goed voor hun eigen belangen kunnen opkomen, ga je in overleg met familie of naasten, maar ook met collega’s, goed de zorg met elkaar afstemmen. Als verzorgende moet je dus zorgvuldig en geïnteresseerd zijn in mensen. Je dient goede sociale en communicatieve vaardigheden te bezitten.

Vervolgopleidingen

Er zijn verschillende vervolgopleidingen, hieronder vind je een aantal voorbeelden:

  • Gespecialiseerd verzorgende in de psychogeriatrie
  • Eerst verantwoordelijke verzorgende.
  • Verpleegkunde niveau 4.

De academie

Deze opleiding valt onder de Utrechtse- en Gooise zorgacademie.