Kosten

Lesgeld en Cursusgeld

In het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) hangt de hoogte van het lesgeld of cursusgeld af van de leeftijd van de deelnemer, het niveau van de opleiding en de opleidingsvariant (voltijd of deeltijd). Ben je op 1 augustus nog geen 18 jaar? Dan hoef je geen lesgeld of cursusgeld te betalen voor dat studiejaar.

Kosten voltijds mbo

Als de student op 1 augustus van het cursusjaar 18 jaar of ouder is, moet er lesgeld worden betaald. Het lesgeld wordt jaarlijks door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap vastgesteld.

  • Het lesgeld voor 2014/2015 is vastgesteld op € 1.118

Kosten deeltijd mbo

Als de student op 1 augustus 18 jaar of ouder is, moet er cursusgeld worden betaald. Het cursusgeld wordt jaarlijks vastgesteld door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De hoogte van het cursusgeld is afhankelijk van het niveau van de deeltijdopleiding.

  • Het cursusgeld voor niveau 1 en 2 is voor 2014/2015 vastgesteld op € 232
  • Het cursusgeld voor niveau 3 en 4 is voor 2014/2015 vastgesteld op € 563

 

Meer informatie over lesgeld en cursusgeld kun je vinden bij de DUO (IB-Groep) ›