Zorgacademie Utrecht

Kleinschalig en praktijkgericht onderwijs, korte lijnen. Bij MBO Utrecht weten we wat er speelt in de VVT-zorgsector, volgen we de nieuwste ontwikkelingen en vertalen dat naar eigentijdse onderwijsprogramma’s.

We werken nauw samen met zorginstellingen in de regio Utrecht en Gooi- en Vechtstreek en bieden zo maatwerk voor het opleiden van zorgverlenend personeel in hun instelling. We zijn blij dat steeds meer studenten en zorginstellingen ons weten te vinden en blijven ons best doen om de kleinschalige sfeer te behouden. We houden ons daarom vast aan onze sterke punten:

 • Kwalitatief, eigentijds en sterk praktijk georiënteerd onderwijs
 • Persoonlijk contact met onze studenten
 • Een goede, gelijkwaardige relatie met de zorginstellingen.

We leiden zorgprofessionals voor de toekomst op, en dat doen we met enthousiasme en trots.

BOL-opleidingen

De Utrechtse Zorgacademie biedt de volgende BOL-opleidingen:

In de zorg kun je echt het verschil maken daarom heb ik gekozen voor de opleiding verpleegkunde.

BBL-opleidingen

In nauwe samenwerking met de betrokken zorgorganisaties bieden we de BBL-opleidingen:

Onze BBL-opleidingen geven we aan de Gooise Zorgacademie met locaties in Hilversum. De Gooise Zorgacademie is expert in volwassenenonderwijs binnen de VVT-zorgsector.

In 2009 is de Gooise Zorgacademie opgericht vanuit de wens om het zorgonderwijs en de zorgpraktijk nog beter op elkaar aan te laten sluiten. Anno nu zijn dit nog steeds de drijfveren waarmee wij onze studenten opleiden. Samenwerken op de Gooise Zorgacademie betekent samen – de beroepspraktijk, docent en student – verantwoordelijk zijn voor de inhoud, vormgeving en de evaluatie van de opleiding. Onderwijs waar de student zijn eigen route bepaalt. Zo waarborgen we de kwaliteit van de (toekomstige) zorgprofessional nu, en in de toekomst. In dit document leest u hier meer over. 

Maatwerktrajecten

Om goede zorg te kunnen blijven geven in een innovatieve zorgwereld is het belangrijk dat zorgverleners zich blijven ontwikkelen. Maar ook dat zij-instromers opgeleid worden om te kunnen werken in de zorg. MBO Utrecht ondersteunt zorgprofessionals daarbij.

We bieden korte modules van een middag of enkele dagdelen. Om nieuwe handelingen te leren of bij te spijkeren. We hebben een bestaand programma dat per module kan worden ingekocht door een zorginstelling. Daarnaast ontwikkelen we op aanvraag van een zorginstelling nieuwe modules.

Flexibel onderwijs

Wij geloven in het persoonlijk leren van elke student. Flexibel onderwijs legt de basis voor de organisatie van het Leven Lang Ontwikkelen programma. Hiermee richten wij ons op horizontale en verticale doorstroming van huidige studenten en bij- en nascholing van alumni en deelnemers aan maatwerktrajecten. Flexibel onderwijs voor onze studenten zodat zij optimaal kunnen leren. In dit document leest u hoe.

Ons aanbod

 • Training Intercollegiaal toetsen verpleegtechnische handelingen

  In deze training staat de toetsing van verpleegtechnische handelingen centraal. Hoe zet je intercollegiale toetsing op? Waar moet je rekening mee houden? Wat kun je als toetser zoal tegenkomen en welke methode gebruik je? Aan de hand van de meest gangbare verpleegtechnische handelingen oefenen we het toetsen direct, hiervoor gebruiken we de WACKER- methode.

  Duur van de training
  De training bestaat uit drie dagdelen voor verpleegkundigen, twee dagdelen voor verzorgenden.

  Data
  Start 2 keer per jaar.

  Informatie en aanmelden
  maatwerktrajecten@mboutrecht.nl

  Meer informatie module

 • Training verpleegtechnische handelingen

  Als zzp’er of werknemer in de zorg ben je zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van de zorg die je verleent. Als je voorbehouden of risicovolle handelingen uitvoert, moet je bevoegd en bekwaam zijn. Goede na- en bijscholing is daarbij van belang.

  Duur van de training
  De training bestaat uit drie dagdelen voor verpleegkundigen, twee dagdelen voor verzorgenden. De trainingen kunnen ook apart gevolgd worden.

  Data
  Start 2 keer per jaar.

  Mogelijkheid voor een acute training
  Er kan acuut behoefte zijn aan training van een verpleegtechnische handeling binnen een zorgteam. Bijvoorbeeld omdat een zorgvrager uit het ziekenhuis komt. De docent geeft een scholing van ongeveer twee uur over één verpleegtechnische handeling.

  Vragen en aanmelden
  Neem contact op met Ellen Beringen, maatwerktrajecten@mboutrecht.nl.

  Meer informatie module

 • Keuzedeel helpende plus code K0905

  Het keuzedeel is gericht op het leren van theorie en Keuzedeel helpende plus verschillende handelingen die een Helpende zorg of Helpende zorg & welzijn in de praktijk tegen kan komen. Denk bijvoorbeeld aan medicatieveiligheid, katheter verzorgen/ doorkoppelen en basiskennis voor medicatiegebruik.

  Duur van dit keuzedeel
  Negen bijeenkomsten van 3,5 uur De bijeenkomsten vinden plaats bij MBO
  Utrecht of in overleg in company.

  Data
  Dit keuzedeel start drie keer per jaar.

  Vragen en aanmelden
  Neem contact op met Ellen Beringen, maatwerktrajecten@mboutrecht.nl.

  Meer informatie module

Onze visie op opleiden

Grensoverschrijdend samenwerken en leren is onze visie. Eigen regie is de rode draad in het onderwijs en de zorgverlening. Met zoveel praktijkervaring bij onze studenten, is er veel ruimte voor kennisuitwisseling. Niet alleen op de werkvloer, ook tijdens de lessen. We stimuleren studenten om van elkaar te leren, niveau overstijgend. Onze docenten staan met één voet in de praktijk door regelmatig zelf ook te werken of stage te lopen in de zorg en bij de zorginstellingen les te geven.

We hebben de volgende uitgangspunten in het vormgeven van ons onderwijs:

 • Eigen regie als rode draad in onderwijs en zorg
 • Flexibel onderwijs en maatwerk voor elke student
 • Grensoverschrijdend (samen)werken
 • Werken aan een positief imago van de zorg

Contact en meer informatie

Heb je vragen of wil je meer weten over ons onderwijsprogramma? Neem contact op met Ellen Beringen- van der Linden: maatwerktrajecten@mboutrecht.nl.