Afscheid Adri van der Wind in teken excellent onderwijs

Utrecht, 15 december 2014 – Een minisymposium over excellent onderwijs vormde het passende cadeau voor Adri van der Wind, vertrekkend voorzitter van het College van Bestuur van MBO Utrecht. Een onderwerp waar zij ook zelf met hart en ziel invulling aan gaf en blijft geven. “Het gaat om toekomstgericht onderwijs dat studenten een kans geeft in de maatschappij.”

Tijdens een paneldiscussie werd getracht het begrip excellent onderwijs te definiëren en ook de zaal leverde een bijdrage in de vorm van trefwoorden voor een word cloud. Over het belang van excellent onderwijs bestond geen discussie. Panellid en programmamanager MBO15 Hans van Nieuwkerk: “Wil Nederland wereldwijd in de top 10 blijven, dan zal het een paar tandjes bij moeten zetten. Dat gebeurt al op universiteiten en hbo, en het is een goede zaak dat nu ook het middelbaar onderwijs aanhaakt. Want voor een sterke en innovatieve economie hebben we hooggekwalificeerde mensen nodig.” Zijn advies aan de toehoorders: “Denk na waar je je school wilt hebben in 2018 en bepaal waar je in moet investeren om daar te komen. Geef excellentie daarin een goede plek.”

Andere panelleden onder wie Ton Senf, oud-directeur ROC ASA en docente Astrid Schat, pleitten voor een verrijkte leeromgeving dan wel contextrijk leren als voorwaarden voor excellent onderwijs. Teammanager Louis Ubels benadrukte het belang van excellent onderwijs voor alle studenten: “De docent kan het verschil maken en onderwijs geven dat kansen biedt.” En studente Bente van Bijl omschreef excellent onderwijs als volgt: “Een school moet betrokken zijn bij de studenten en hun structuur geven.”

Adri van der Wind noemde het in haar toespraak terecht dat de minister excellent onderwijs op de agenda heeft geplaatst. “Het gaat om toekomstgericht onderwijs dat al onze talentvolle studenten een kans geeft in de maatschappij. MBO Utrecht is een kansenorganisatie.” Haar appel voor de komende tijd sluit hierbij aan: “De basis bij MBO Utrecht is op orde, nu is het zaak door te groeien door zuivere aandacht voor persoonlijke ontwikkeling van de studenten. Hen ontmoeten en helpen zich voor te bereiden op hun toekomst. Het is onze pedagogische plicht excellent onderwijs te bieden dat zo goed mogelijk inhaakt op veranderingen in de samenleving.”

Tot slot spraken medebestuurslid Robert Leeftink en Rvt-lid Marlies Verkuijlen hun waardering uit voor alles wat Adri van der Wind voor MBO Utrecht heeft betekend. “De trefwoorden die op jou van toepassing zijn, zijn eigenlijk identiek aan die voor excellent onderwijs.” Met deze woorden eindigde het officiële programma en konden alle aanwezigen onder het genot van een hapje en een drankje napraten en persoonlijk afscheid nemen van Adri van der Wind.

Bekijk hier de video die voor Adri is gemaakt.

PaulvanderKlei_20596

Deel deze pagina: