Klacht melden

Indien er problemen zijn met betrekking tot de BPV wordt in eerste instantie getracht dit in onderling overleg op te lossen. Als dit niet lukt kunt u een klacht melden conform de klachtenregeling van MBO U middels onderstaand formulier.