Nieuwe opleidingen onder HKS

Vanaf komende schooljaar (2016-2017) gaat het mbo-onderwijs ingrijpend veranderen. Er zal dan gewerkt gaan worden met een herziene kwalificatiestructuur (HKS). Deze structuur vormt de basis voor een nog betere en flexibelere aansluiting van opleidingen op de arbeidsmarkt. In de nieuwe opzet bestaat een opleiding uit een basisdeel, profieldeel en een keuzedeel.

Onderwijsprogramma

Wat een student aan het einde van een mbo-opleiding moet kennen en kunnen staat in het kwalificatiedossier. Scholen stellen op basis van de kwalificatiedossiers het onderwijsprogramma voor hun studenten samen.

Vragen?

MBO Utrecht is druk bezig met implementatie van de herziene kwalificatiestructuur en het aanpassen van onze opleidingen op dat onze studenten in het nieuwe schooljaar goed voorbereid worden op hun toekomstige beroep. Wilt u meer weten? Neem contact met MBO Utrecht via de mail of bel 030 2815100.

Bron: MBO Raad