Terminologie HKS

Kwalificatie
Iedere mbo-opleiding is gebaseerd op een kwalificatie. De kwalificatie is een combinatie van het basis- en profieldeel en omvat wat de beginnend beroepsbeoefenaar moet kennen en kunnen als hij gediplomeerd is en start op de arbeidsmarkt.


Kwalificatiedossier
Een kwalificatiedossier bevat een of meer kwalificaties met hetzelfde basisdeel.

Basisdeel
Het basisdeel (richtlijn ongeveer 50% van de studielast) bestaat uit twee onderdelen: het generieke en het beroep specifieke onderdeel. In het generieke onderdeel staan de eisen voor taal, rekenen, loopbaan en burgerschap. De overheid stelt deze eisen vast. Ze zijn voor alle mbo-studenten gelijk. Het beroep specifieke onderdeel bevat de kerntaken en werkprocessen die hetzelfde zijn voor alle beroepen die in het kwalificatiedossier zijn opgenomen.

Profieldeel
Naast de gemeenschappelijke elementen uit het basisdeel zijn er ook verschillen tussen de beroepen (kwalificaties) in het dossier. Die specifieke kenmerken van de kwalificaties zijn beschreven in het profieldeel (ongeveer 35% van de studielast). Het profiel bestaat uit kerntaken en werkprocessen.

Keuzedeel
Het nieuwe keuzedeel is een verrijking die bovenop de kwalificatie komt.
Keuzedelen (ongeveer 15% van de studielast) bieden als het ware een ‘plus’ voor de student. Je versterkt als student je positie als je op zoek gaat naar een baan. Zo kun je je opleiding verbreden met het keuzedeel ‘Ondernemerschap’ of ‘Duits’.
Iedere opleiding biedt een aantal keuzedelen aan. Naast de onderdelen die alle studenten moeten volgen, maken zij een keuze uit de aangeboden keuzedelen van de academie.

Nog meer begrippen HKS begrijpen