Blackboard

blackboard

Leren via Blackboard: Je leert door te ervaren en te doen. Blackboard helpt je daarbij. Het is een computerprogramma dat jou bij het leren ondersteunt. Met Blackboard kun je in je eigen tempo en naar eigen behoefte leren. MBO Utrecht gebruikt altijd de nieuwste versies van Blackboard.

Blackboard biedt:

  • plaats voor het presenteren van lesmateriaal en bronverwijzingen zoals powerpointpresentaties van lessen, achtergrondinformatie, hyperlinks naar internetsites elders, etc
  • ruimte voor publicatie van studieinformatie (vakkeninformatie, roosters) en informatie over de verschillende onderwijslocaties (studentenvoorzieningen e.d.)
  • forums voor discussie en samenwerking onafhankelijk van tijd en plaats
  • mogelijkheden voor meer zelfstandig studeren, meer samenwerken op afstand, meer wisselwerking in lessen, meer doelgroepdifferentiatie, meer internationale contacten
  • plaats voor opdrachten, toetsen, beoordelingen
  • beslotenheid die per vak of studentengroep instelbaar is

blackboard logo