Bloggen, pitchen, Bossche bol en voetbal

“Alles wat ik zelf leer, gebruik ik op school. Als docent ben je nooit uitgeleerd. Ik probeer mijn studenten zo goed mogelijk te helpen met hun studie.

Floor Titulaer (27 jaar) geeft de vakken Communicatie en Burgerschap bij de Academie voor Economie en Handel. “Als leerkracht kan je het verschil maken. Zeker als je een klas aandacht geeft en als je iemands talenten ziet. Daarom heb ik ooit bewust voor het onderwijs gekozen.” Hieronder een foto van de ‘hei-dag’, waar we als team Handel in gesprek gingen over hoe we ons onderwijs nog beter konden maken.

Must
“Als je in Den Bosch bent, is dit een must. Een Bosche bol van Jan de Groot! Ik ga drie keer per week met de trein naar MBO Utrecht.”

Voetbal
“Ik speel in een damesteam voetbal in Den Bosch. Natuurlijk willen we altijd winnen met ons team. We trainen één keer per week en op zaterdag is een wedstrijd. Ik houd van de competitie en de gezelligheid.

Bloggen
“Ik doe één dag per week de master Leren innoveren bij Fontys Hogeschool in Eindhoven. Dit is de blog van mijn projectgroepje. Wij onderzoeken hoe je studenten in het mbo beter kunt ondersteunen bij hun opleiding. Welke vaardigheden heb je nodig als je begint met projectonderwijs? Hoe sluit je nog meer aan op het bedrijfsleven? Hoe kan je een opleiding vernieuwen en verbeteren?”

 

Deel deze pagina: