Copyright

Het auteursrecht op al het materiaal op www.mboutrecht.nl berust bij de Stichting Interconfessioneel Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie regio Utrecht.

Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever (Stichting Interconfessioneel Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie regio Utrecht) informatie (teksten, beelden, geluid en html-codes daaronder begrepen) openbaar te maken en te verveelvoudigen. Het materiaal op www.mboutrecht.nl is voor eigen persoonlijk gebruik.