De Studentenraad is er voor jou

Vind jij dat het op school echt beter kan? Heb jij een mening over het rooster, docenten of andere zaken? Geef je dan op voor de Studentenraad.

Als jij je verkiesbaar stelt, mag je meepraten in het bestuur van jouw school. Zo zit je bij het College van Bestuur aan tafel.

Waarom?

“Wij zijn de stem van de student. Studenten hebben zeggenschap over wat er op hun opleiding gebeurt, dit is ons mbo. Een school is niet alleen van leraren, maar ook van ons, zegt voorzitter Marc van der Marel, derdejaars Applicatie- en mediaontwikkelaar.”

Wat wil jij bereiken?

“Dat iedereen met zin naar school gaat. Het is niet een kwestie van moeten maar willen. Je wilt toch je diploma halen. Het is belangrijk dat als student met het bestuur in gesprek gaat over schoolzaken, evenementen en activiteiten. Als dat positief is, maar ook als er klachten of problemen zijn.

Bijvoorbeeld als het rooster veel te laat wordt verzonden. Of als we op de dag zelf horen dat er een docent uitvalt, ”zegt Yavan Paanakker, derdejaars Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen.