Decanendagen

Wij zijn momenteel bezig met het plannen van een volgende bijeenkomst. De datum zullen wij tijdig kenbaar maken. Voor vragen over communicatie, foldermateriaal, het decanenboek en voorlichting kunt u contact opnemen met Lisanne Hoornweg van Communicatie. Zij is te bereiken via 06-10579293 of l.hoornweg@mboutrecht.nl