Decanendagen

Decanendag 2016

Wij zijn momenteel bezig met het plannen van een volgende bijeenkomst. De datum zullen wij tijdig kenbaar maken.
Voor vragen over communicatie, foldermateriaal, het decanenboek en voorlichting kunt u contact opnemen met Lisanne Hoornweg van Communicatie.
Zij is te bereiken via 06-10579293 of l.hoornweg@mboutrecht.nl