Diplomering zomerschool

diplomering zomerschool 2013

Intensieve bijles bij de Zomerschool werkt

 “Ons uitgangspunt is dat MBO-Utrecht ná 2013 gewoon doorgaat met de Zomerschool. Zeker nu docenten en studenten de generieke eisen aan Nederlands, Engels en rekenen steeds urgenter voelen,”aldus teammanager Louis Ubbels. Op donderdag 29 augustus was de feestelijke afsluiting van de Zomerschool. Die dag kregen 35 studenten officieel een schoolcertificaat overhandigd. Zij hadden allen in juli en augustus intensieve bijlessen gevolgd.

Na drie jaar heeft de Zomerschool een stevig fundament gekregen. De lestijd is vorig jaar verdubbeld van één naar twee periodes. In 2013 is het programma uitgebreid. Ik ben trots op het resultaat. Uit voortgangsmetingen bleek dat studenten na de bijlessen zichtbaar vooruit zijn gegaan,”zegt projectleider Liesbeth Bos.”

 Na drie zomers draagt ze de verantwoordelijkheid over aan opvolger Maarten de Vries. De scheidend projectleider blijft aan als beleidsmedewerker Taal en Rekenen bij Onderwijs en Beleid. Naast Liesbeth en Maarten waren in de zomervakantie vijf HU-stagiaires en twee eigen docenten actief op de Australiëlaan.

Blokken

De Zomerschool van MBO Utrecht is  bedoeld voor nieuwe studenten die op een van onze scholen beginnen. Maar ook wie al een opleiding op niveau 2, 3 of 4 volgt, is vier dagen per week van 10.00 tot 14.30 uur welkom. Dit geldt eveneens voor studenten van buiten. Dit jaar was het eerste blok van 16 t/m 25 juli en het tweede blok van 20 t/m 29 augustus. In beide periodes bestond het aanbod uit de vakken Nederlands, Engels en rekenen. Naast de gezamenlijke opdrachten in de lessen is een individueel oefenprogramma dat past bij het niveau van de student. In 2014 zullen we er extra op letten dat alle jongeren die door hun opleiding verplicht naar ons worden gestuurd,  zich ruim op tijd inschrijven en hun leerdoelen op schrift bij zich hebben,”benadrukt Liesbeth Bos.

Ambities

Zij hoopt dat de Zomerschool de komende maanden nog meer in de organisatie wordt ingebed. “We willen intensiever werven via de taal- en rekendocenten, SLB-ers en intakers. Teams die aan hun studenten als overgangseis of instroomeis stellen dat zij de Zomerschool moeten volgen, moeten een doorverwijsbrief over de leerdoelen opstellen.“

Een andere ambitie is dat er meer van onze eigen docenten bij het project betrokken raken.“Zij kunnen zittende studenten stimuleren de Zomerschool te gaan volgen. Voor nieuwe studenten is dit niet alleen een mooie kennismaking met het mbo, het werkt ook drempelverlagend, ”zegt de projectleider.

 

Deel deze pagina: