Eerste lichting studenten van Het Warande Gilde ontvangt diploma

Woensdag 9 juli ontvingen de eerste 11 studenten die deelgenomen hebben aan Het Warande Gilde hun diploma Helpende Zorg en Welzijn. Het Warande Gilde, een samenwerkingsverband tussen Warande, Calibris en MBO Utrecht, is in september 2013 voor het eerst van start gegaan. Het houdt in dat leerlingen stagelopen in de praktijk bij Warande in Zeist én naar school gaan op locatie bij Warande. Ook is dagelijks een docent van MBO Utrecht aanwezig bij het leerbedrijf.

Gildeleren is een onderwijsconcept volgens het model van meester-gezel-leerling voor niveau 1 en 2 waarin jongeren een extra kans krijgen om alsnog hun startkwalificatie te behalen. Elke leerling krijgt op de werkvloer begeleiding van een werkbegeleider (gezel). De werkbegeleider vervult een voorbeeldrol en richt zich op het aanleren van het vak. Dagelijks is ook een docent van MBO Utrecht aanwezig (meester). De docent is verantwoordelijk voor de theorielessen, voor de persoonlijke begeleiding van de leerlingen en assisteert de werkbegeleider in haar opleidende taak.

De leerlingen werken en leren vier dagen per week op een zorgafdeling van Warande en één dag per week krijgen ze les in het speciaal voor de leerlingen ingericht leerhome. De afgestudeerde leerlingen zijn enthousiast over het concept; het leren in de praktijk spreekt de leerlingen erg aan. Sevda (21): “Ik was eerst gestopt met school want ik wil niet in de schoolbanken. Toen kreeg ik de kans om deel te nemen aan dit project. Het is fijn dat je les krijgt op de werkplek. Het is hier rustiger dan op school en je krijgt meer aandacht van je docent. Volgend jaar ga ik door met de opleiding Verzorgende intern geneeskunde (BBL, niveau 3).” Synthia: “Ik ben ook van de praktijk, niet van de boeken. Voor praktijkmensen, ‘de doeners’, is dit een betere route. Je moet wel doorzettingsvermogen hebben en verantwoordelijkheidsgevoel.”

Voor MBO Utrecht en Warande was het Gildeleren nieuw. “Bij Warande lopen wel al studenten stage van MBO Utrecht die een BBL-opleiding volgen maar het Gildeleren is een ander concept dan werkend leren bij een BBL-opleiding en vraagt om een andere aanpak.”, zegt Frida van Keulen, docent bij MBO Utrecht. “Het heeft daardoor wel tijd gekost om het Gildeconcept goed neer te zetten in de organisatie. Daarnaast is er een verschil tussen studenten die een BBL-opleiding volgen en studenten die deelnemen aan Het Warande Gilde’. BBL-studenten zijn over het algemeen een stuk ouder en hebben een bewuste keus gemaakt voor werkend leren. Studenten die deelnemen van Het Warande Gilde komen rechtstreeks van het VMBO en zijn vaak een stuk jonger. Zij hebben meer begeleiding nodig, van zowel de school als van Warande. Ze moeten niet alleen het vak leren maar moeten ook ‘leren’ wat een werkomgeving vraagt. Juist daarom ben ik zo ongelooflijk trots als ik zie wat voor prestatie deze studenten afgelopen jaar hebben geleverd.”

In september 2014 start een nieuwe groep studenten. Naast MBO Utrecht gaat ook ROC Midden Nederland participeren in het samenwerkingsverband.

Deel deze pagina: