Instroom bij MBO Utrecht zonder vmbo-diploma

Een leerling zonder vmbo-diploma is wettelijk niet toelaatbaar op mbo 2, 3 of 4. Bij hoge uitzondering kan echter besloten worden dat een leerling van het vmbo toch wordt toegelaten. MBO Utrecht, ROC Midden Nederland en MBO Amersfoort hebben met elkaar afspraken gemaakt over de procedure voor instroom zonder vmbo-diploma. Deze afspraken vind je hier. Het uitgangspunt is dat we ongediplomeerde instroom willen voorkomen, omdat leerlingen kwetsbaar zijn als ze een mbo-opleiding starten zonder vmbo-diploma. Wanneer zij uitvallen in het mbo hebben zij geen enkel diploma.

De afspraken

Voor de volgende leerlingen kan een toelatingsonderzoek aangevraagd worden:
– Leerlingen die reeds zijn aangemeld bij een mbo-instelling en die voor de 2e keer (dreigen te) zakken.
– Leerlingen die reeds zijn aangemeld bij een mbo-instelling en dreigen te zakken en die per 1 augustus 18 jaar of ouder zijn.
– Leerlingen die reeds zijn aangemeld en eerder al zijn blijven zitten én vervolgens dreigen te zakken.

De decaan kan een toelatingsonderzoek aanvragen, na de uitslag van het eerste examen. De contactgegevens hiervoor zijn:

MBO Utrecht Team Aanmeld en Check: aanmelden@mboutrecht.nl
ROC Midden Nederland Centraal Service Team Instroom (CSTI): aanmelden@rocmn.nl
MBO Amersfoort Team Centrale Intake (TCI): tci@mboamersfoort.nl

Aanvraagprocedure

De aanvraagprocedure bestaat uit een aantal stappen.
– De leerling meldt zich voor 1 mei aan voor een opleiding op het mbo.
– Na de uitslag van het eerste examen vraagt de decaan samen met de student en/of ouder het toelatingsonderzoek aan bij de opleiding waar de student zich had aangemeld en mailt drie stukken:

  1. Motivatiebrief van de leerling met daarin: motivatie voor opleiding en beroep, welke kwaliteiten de leerling heeft en waarom de leerling denkt dat hij succesvol zal zijn in het mbo.
  2. Aanbevelingsbrief van de toeleverende school met als inhoud: motivatie waarom het voor de leerling niet goed is om langer in het vo te blijven of een diploma op het vavo te halen, motivatie waarom de decaan vertrouwen heeft dat de leerling succesvol is in het mbo, wat de kwaliteiten zijn van de leerling en wat de leerling nodig heeft om de opleiding succesvol af te ronden.
  3. Resultaten die behaald zijn: rapporten en cijferlijst examen.

– Als de leerling voldoet aan de afgesproken criteria, ontvangt hij een uitnodiging voor een toelatingsonderzoek. Komt de leerling niet in aanmerking, dan krijgt hij daarvan bericht.
– Naar aanleiding van het toelatingsonderzoek besluit de betreffende opleiding of de leerling wel of niet geplaatst wordt op de opleiding.

Bij vragen over deze procedure stuur een mail naar Guus Hermans (g.hermans@mboutrecht.nl) of Koos Saarloos (k.saarloos@mboutrecht.nl).