MBO Utrecht succesvol in terugdringen schooluitval

Voor het vierde achtereenvolgende jaar is de schooluitval bij MBO Utrecht verlaagd. Tussen 2012 en 2016 verminderde de schooluitval met meer dan 25%, afgelopen jaar daalde de schooluitval met 13%. Dat maakte minister Bussemaker deze week bekend en MBO Utrecht ontving daarbij een eervolle vermelding van het ministerie in het terugdringen van schooluitval.

Persoonlijke aandacht voor de student, één van de speerpunten van MBO Utrecht, werpt zijn vruchten af. De afgelopen jaren is fiks geïnvesteerd in maatregelen die schooluitval beperken. Bijvoorbeeld door uitgebreid onderzoek naar de oorzaken van schooluitval, alertheid op signalen van uitval en daar vroegtijdig op interveniëren, het inzetten van doorstroomcoaches, loopbaancoaches en extra aandacht voor overbelaste jongeren. Daarnaast is intensief samengewerkt met leerplicht en het MBO jeugdteam. Die inspanningen hebben ertoe geleid dat schooluitval verder teruggedrongen is.

Ook de komende jaren blijft MBO Utrecht zich inspannen om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk jongeren met een diploma of startkwalificatie op zak onze school verlaten.

Deel deze pagina: