Nieuwe koers bestrijding vroegtijdige schoolverlaters

De bestuurders van mbo en vo scholen uit de regio hebben het spiksplinternieuwe regionale programma VSV (vroegtijdig schoolverlaters) ondertekend. Op 5 september tijdens feestelijke gebeurtenis tekende Robert Leeflink (CvB) namens MBO Utrecht. Dit gebeurde na afloop van een stage/banenmarkt waar 25 bedrijven workshops gaven over solliciteren, netwerken en het vinden van een baan of stage. De nieuwe VSV overeenkomst gaat in vanaf 2017 en loopt tot 2020.

Voortbouwen
Het akkoord borduurt verder op wat er in recente jaren is ontwikkeld om voortijdig schoolverlaten te voorkomen. Het nieuwe vsv-programma gebruikt de SchoolWerkt-agenda als uitgangspunt. De actielijsten uit de agenda zijn gebruikt om de regionale interventies voor de komende periode vorm te geven.

Actief betrokken
De actielijnen uit de agenda zijn gebruikt om de regionale interventies voor de komende periode te beschrijven. MBO Utrecht is actief betrokken in alle 5 actielijnen en ook bij de maatregelen die daarin ontwikkeld zijn. De acties uit het nieuwe vsv-programma zullen we in 2017 ook binnen MBO Utrecht merken.

De belangrijkste maatregelen uit het nieuwe plan zijn:

  • Een intensievere samenwerking tussen scholen en leerplicht
  • Ontwikkelen van een doorlopende leerlijn LOB met het voortgezet onderwijs
  • Inzetten van peercoaching
  • Samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven om voldoende stageplekken te creëren

Mocht je het plan door willen lezen of meer informatie willen over het vsv-programma neem dan contact op met Myrthe Nieuwenhuizen.

 

Deel deze pagina: