Nieuwe manier van denken over stageplaatsen

20140519 persbericht terechtUtrecht, 19 mei 2014 – Gebrek aan stageplaatsen, voortijdige schooluitval en de aansluiting tussen onderwijs en de arbeidsmarkt zijn actuele vraagstukken. Met de oprichting van Leerwerkbedrijf Terecht! in Utrecht wordt een lokale bijdrage geleverd aan deze vraagstukken. Tevens draagt dit initiatief bij aan de leefbaarheid in de wijk. Begin februari is Leerwerkbedrijf Terecht! van start gegaan. Afgelopen vrijdag werd het officieel geopend door de Utrechtse wijkwethouder Paulus Jansen.

In het Leerwerkbedrijf lopen vanaf de start in februari vijf studenten van MBO Utrecht stage. Zij verrichten werkzaamheden die aansluiten bij de wijkambities van Rivierenwijk, de Utrechtse wijk waarin het Leerwerkbedrijf is gevestigd. De kracht van het Leerwerkbedrijf is dat de studenten als het ware zelf het bedrijf runnen met alle verantwoordelijkheden die daarbij horen. Met andere woorden: studenten creëren zelf een goede stageplek én ontwikkelen met deze stage ondernemerschap. Hiermee snijdt het mes aan twee kanten. Robert Leeftink, lid van College van Bestuur van MBO Utrecht, licht toe: “De maatschappij wordt steeds ondernemender. Ook studenten moeten leren om ondernemender te worden. Het onderwijs heeft een rol om het ondernemerschap te ontwikkelen.” 

Het Leerwerkbedrijf is een initiatief van Ellis Niewijk van Partners in Werk en Opleiding en opgezet in samenwerking met MBO Utrecht. Ook ROC Midden Nederland gaat participeren. Ellis Niewijk: “Het doel van Terecht! is tweeledig: enerzijds dragen de studenten bij aan de leefbaarheid in de wijk. Anderzijds lopen zij stage in een unieke werkomgeving, want alles is in het ‘echie’. Kortom: een win-win-situatie.” Na de zomer wordt het initiatief en daarmee het aantal stageplaatsen uitgebreid. Ook is het de bedoeling om dit project, dat nu alleen gericht is op het werkveld van Welzijn en Maatschappelijke zorg in de Rivierenwijk in Utrecht, uit te rollen over meer wijken in diverse disciplines. Dat betekent een enorme ‘boost’ aan nieuwe stageplaatsen.

Het Leerwerkbedrijf ontplooit zelf initiatieven die aansluiten bij de behoeften in de buurt maar heeft ook aansluiting gezocht bij tal van andere initiatieven. Zo zijn er samenwerkingsverbanden met Doenja dienstverlening, Kenniscentra Calibris en Ecabo, JoU (Stichting Jongerenwerk Utrecht), Stichting Beschermd Wonen Utrecht, vier basisscholen en de Nieuwe Jutter (het buurthuis waarin Terecht! is gevestigd). Ook is samenwerking gezocht met het Grafisch Lyceum in Utrecht. Studenten van deze MBO hebben de huisstijl ontworpen die afgelopen vrijdag werd gepresenteerd.

De grote wens is dat studenten in de nabije toekomst vanaf de plek bij Terecht! ook veel kleine(re) ondernemingen en zzp’ers van dienst kunnen zijn. Stagiaires kunnen veel leren van zelfstandige ondernemers, echter deze ondernemers kunnen meestal een stagiaire niet vijf dagen per week een volwaardige stageplaats bieden. Vanuit  Terecht! kunnen studenten bij meerdere zzp’ers aan de slag. Gezien de toename van het aantal zzp’ers in Nederland liggen ook hier veel kansen.


Deel deze pagina: