Updates maatregelen coronavirus

14 maart 2020

Lees hier de laatste stand van zaken rondom de maatregelen die MBO Utrecht treft in het kader van het coronavirus. De adviezen van het  RIVM zijn leidend zijn onze gemaakte keuzes. Bekijk hier de veelgestelde vragen over het coronavirus.

Ouders en verzorgers van onze studenten brengen wij per mail op de hoogte. Zit uw zoon of dochter bij ons op school en heeft u de afgelopen periode geen mail ontvangen? Laat dan in dit formulier uw gegevens achter.

Overzicht maatregelen MBO Utrecht

 • 22 juli: Dit liveblog is gesloten. Wij informeren studenten weer via reguliere kanalen. Lees hier meer.
 • 15 juni: studenten mogen tussen 11.00 en 15.00 uur weer in kleine groepjes naar school komen. We hebben binnen MBO Utrecht afspraken gemaakt om besmetting te voorkomen en iedereen veilig kan studeren en werken binnen onze gebouwen. Het is belangrijk dat we dit met elkaar doen om corona onder controle te houden! Meer over deze afspraken en maatregelen lees je hier.
 • 19 mei 12.00 uur: Tot en met 15 juni een groot deel van alle onderwijsactiviteiten digitaal en op afstand plaats. Per 15 juni mag er weer onderwijs gegeven worden op het mbo, in zeer beperkte mate. Er mogen maar weinig studenten per dag (gespreid) in de gebouwen aanwezig zijn. Studenten ontvangen voor half mei een mail waarin staat of en op welke wijze er lessen zullen zijn. Meer informatie.
 • 22 april 16.00 uur: Voor het mbo is door het kabinet besloten dat we in ieder geval tot en met 19 mei geen onderwijs op onze locaties geven.
  • De schoolgebouwen zijn open. Wanneer voor studenten onderwijs op afstand om welke reden dan ook lastig is, kunnen zij dit aangeven. In onze gebouwen hebben we de nodige voorzorgsmaatregelen genomen en volgen we de richtlijnen van het RIVM.
  • Examens weer opgestart. Voor de studenten die dit jaar hopen te diplomeren zijn we druk bezig om (praktijk)examens op een andere manier af te nemen. Sinds twee weken worden er ook weer theorie-examens afgenomen. Wij zetten alles op alles om ervoor te zorgen dat er zo min mogelijk studievertraging is voor studenten die dit jaar willen diplomeren.
 • 2 april 16.00 uur: Het kabinet heeft de huidige maatregelen verlengd. Dat betekent dat onderwijs op school in ieder geval tot en met 5 mei niet plaatsvindt. De examinering starten we wel weer op, studenten en ouders/verzorgers zijn hierover via de mail geïnformeerd.
 • 24 maart 15.30 uur: De examens op onze locaties gaan voorlopig niet door. De geplande online examens en de examinering in de stages gaan (voor zover mogelijk) wel door. Ook kunnen kleinschalige (praktijk)examens op locatie doorgaan (een examen met maximaal drie aanwezigen waarbij het mogelijk is de RIVM-richtlijnen in acht te nemen).
 • 20 maart 16.00 uur: Vanaf maandag 30 maart 2020 starten we weer met de examinering. We volgen hierbij de richtlijnen van het ministerie en nemen maatregelen om ervoor te zorgen dat studenten en medewerkers volgens de richtlijnen van het RIVM examen kunnen doen. Meer informatie wordt gegeven via de slb’er/ opleiding.
 • 15 maart 20.00 uur: Alle locaties van MBO Utrecht sluiten tot en met 6 april.
  • Wij gaan ons uiterste best doen om ervoor te zorgen dat we ons onderwijs door kunnen laten gaan. In andere en verschillende vormen. Hiervoor nemen we even de tijd. Voor sommige opleidingen start het onderwijs op afstand morgen (maandag 16 maart) al.
  • SLB’ers informeren de studenten verder wat het betekent voor de lessen. Uiterlijk dinsdag worden studenten geïnformeerd.
  • Examens zijn voor de hele week (16 tot en met 20 maart) afgezegd.
 • 14 maart 14.00: Maandag en dinsdag: lessen op locatie vervallen, examens en stages gaan door. Wij willen als MBO Utrecht onze plicht en verantwoordelijkheid nemen om jullie te begeleiden en onderwijs te geven. Tegelijkertijd hebben we tijd nodig om dit op een manier te organiseren, die past bij deze uitzonderlijke situatie.  Daarom hebben wij de volgende maatregelen genomen: 
  • Op maandag 16 en dinsdag 17 maart vervallen alle lessen op locatie (geplande digitale lessen gaan door) 
  • De examens en toetsen gaan wel door 

  De docenten gebruiken maandag en dinsdag om het onderwijs de komende weken vorm te geven, zoveel als mogelijk digitaal. 

  Op woensdag 18 maart worden de lessen weer hervat. Studenten worden via de opleiding geïnformeerd over hoe het onderwijs er uitziet de komende tijd en in welke vorm het onderwijs zal plaatsvinden. 

  De examens gaan door omdat wij ervoor willen zorgen dat examenstudenten zo min mogelijk studievertraging oplopen. Dat is een belangrijk uitgangspunt bij het vormgeven van onderwijs in de komende periode. 

  De stages gaan door. Studenten volgen daarbij de richtlijnen van het stagebedrijf.

 • 13 maart 10.00: Tijdelijk wijzigen we de procedure naar een digitale ziekmelding via onze website. Vanwege de toename van ziekmeldingen vanwege het coronavirus hebben we een tijdelijke mogelijkheid om je digitaal ziek te melden. Dat kan via deze link. Studenten onder de 18 moeten ziekgemeld worden door hun ouders.
 • 13 maart 10.00: De veelgestelde vragen op onze website zijn geupdated.
 • 12 maart 15.30: De Open Dag die op 12 maart 2020 gepland stond, is op alle locaties van MBO Utrecht afgelast. Dit naar aanleiding van de verscherpte maatregelen die het kabinet zojuist heeft aangekondigd. Uiteraard vinden wij het jammer dat we je niet de gelegenheid kunnen bieden om een kijkje te nemen in onze school. Maar de veiligheid en gezondheid van bezoekers, studenten en medewerkers staat voor ons uiteraard voorop.
 • 10 maart : Op onze website is informatie gepubliceerd over de maatregelen die MBO Utrecht treft. Deze informatie is met name bedoeld voor de bezoekers van de open dag en ouders van studenten die we niet per mail konden bereiken. De veelgestelde vragen zijn geupdated.

Bekijken hier de veelgestelde vragen over het coronavirus