PCOU Willibrord en MBO Utrecht verstevigen samenwerking

30 september 2018

PCOU Willibrord en MBO Utrecht willen leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden op de toekomst. Daarom slaan zij de handen ineen om ervoor te zorgen dat de aansluiting van het vmbo naar het mbo zo soepel mogelijk verloopt. Dat is de ambitie die bestuurders van beide partijen uitspraken bij het ondertekenen van een overeenkomst tussen beide besturen op de Grebbeberglaan. Een formele bekrachtiging van de samenwerking die al op verschillende manieren plaatsvindt.

PCOU Willibrord heeft 11 scholen voor voortgezet onderwijs in Utrecht en omgeving. Veel van die leerlingen starten hun vervolgopleiding bij MBO Utrecht. “Wij vinden het belangrijk dat we jongeren zo goed als mogelijk voorbereiden op de arbeidsmarkt. En dat begint al in een vroeg stadium, op het voortgezet onderwijs. Hoe soepeler de overgang naar het mbo, hoe beter voor de leerling, en hoe groter de kans op studiesucces en succesvolle doorstroom naar de arbeidsmarkt,” aldus Margreet Rookmaker, voorzitter College van Bestuur van MBO Utrecht.

Verstevigen samenwerking

Het verstevigen van de samenwerking vindt plaats via drie lijnen:

  • Gemeenschappelijke activiteiten met leerlingen en studenten. Bijvoorbeeld gericht op de overgang van vmbo naar mbo, samen volgen van keuzevakken, samenwerking bij stages en gezamenlijke workshops voor leerlingen en studenten.
  • Kennisuitwisseling tussen docenten door collegiale uitwisseling en een jaarlijkse gezamenlijke kennisdag.
  • Afstemming op bestuurlijk niveau

Jaarlijks stellen de besturen een samenwerkingsagenda vast waarin deze gezamenlijke activiteiten worden vastgelegd en gefaciliteerd. Bestuursvoorzitter PCOU Willibrord Marc Mittelmeijer: “Samenwerken doen we al heel lang. PCOU Willibrord en MBO Utrecht delen hun van oorsprong christelijke wortels en dat zie en voel je terug in de identiteit van onze scholen. Deze formele bekrachtiging van onze samenwerking is belangrijk voor onze leerlingen, zij gaan hier de vruchten van plukken doordat de doorstroom naar MBO Utrecht nog beter zal verlopen.”

VO-scholen die vallen onder de stichting PCOU Willibrord in Utrecht en omgeving zijn onder andere: Amadeus Lyceum, Gerrit Rietveld Lyceum, Globe college, Niftarlake college, Oosterlicht college, Sint Gregoriuscollege.