Samen slimmer opleiden in de zorg

18 juli 2022

Onderwijs en zorg bundelen krachten in Regionale Zorgacademie Gooi, Vechtsteek en Almere: onderwijsorganisaties MBO Utrecht, NCOI, ROC Flevoland, OPPstap, ROC van Amsterdam en 10 zorgorganisaties creëren gezamenlijk een flexibele en praktijkgerichte leerroute voor nieuwe en ervaren zorgprofessionals

Zorgorganisaties hebben steeds meer behoefte aan innovatieve, flexibele zorgopleidingen voor mensen die een baan in de zorg ambiëren of beter willen worden in hun vak. Meer vernieuwing in zorgonderwijs is bovendien noodzakelijk voor het aantrekken van personeel en een optimale aansluiting van zorgopleidingen op de werkpraktijk. Daarom ontwikkelden onderwijspartners en zorginstellingen in de regio Gooi, Vechtstreek en Almere samen een nieuwe, verkorte, leerroute. Een leerwerkroute met de beste begeleiding, die meer potentiële zorgmedewerkers naar een passende baan in de zorg leidt. De verkorte opleidingen worden aangeboden onder de vlag van de Regionale Zorgacademie Gooi, Vechtstreek en Almere (RZA).

Maatwerk
De samenwerkende zorg- en onderwijsorganisaties innoveren door het onderwijs aan te laten sluiten op kennis en ervaring die een student al bezit. Elke student doorloopt in eigen tempo een flexibel en verkort leerwerktraject met certificeerbare eenheden. Tijdens de opleiding is er aandacht voor het ontwikkelen van vaardigheden die studenten in staat stellen om zelf hun opleidingsroute te bepalen.

Sneller aan de slag
Het onderwijs binnen de RZA is hybride georganiseerd: er wordt zowel online, klassikaal als in de praktijk geleerd. Docenten en praktijkcoaches verzorgen praktijklessen binnen de zorginstelling. Tijdens de opleiding krijgen deelnemers de mogelijkheid om tijdelijk bij een van de andere zorgorganisaties met een andere doelgroep te werken. De combinatie van theorie en praktijk, de mogelijkheden om de eigen leerroute te regisseren en om kennis over verschillende doelgroepen en zorginstellingen te delen, maakt het onderwijs uitdagend en toekomstbestendig. Dankzij deze vernieuwde onderwijsbenadering kunnen medewerkers sneller aan de slag in de praktijk.

Zorgmedewerkers wandelen buiten met hun cliënten

Flexibel scholen en behouden van medewerkers
Bij de ontwikkeling en realisatie is uiteraard gebruik gemaakt van de kracht en kennis van de netwerkpartners vanuit zowel onderwijs als de (ouderen)zorg. De samenwerking kwam tot stand door een beschikbaar gestelde overheidssubsidie rondom innoveren in het onderwijs. Er zijn drie opleidingen die worden aangepakt; Helpende Zorg en Welzijn, Verzorgende IG en Verpleegkundige. De realisatieperiode van de drie opleidingen zal lopen tot september 2024.
Met de praktijkgerichte opleidingen willen de partners mensen uitdagen een leven lang te leren en werkgevers optimaal ondersteunen bij het ontwikkelen van hun medewerkers. Daarbij gaat het niet alleen om het aantrekken en opleiden van nieuwe medewerkers maar ook om betere scholing en behoud van ervaren medewerkers.

Heb je vragen, ideeën of tips? Vanaf september kun je terecht bij de programmamanager en tot die tijd bij Hannie van Beers (relatiemanager LLO – h.van.beers@mboutrecht.nl) of Maartje van Driel (coördinator RZA – m.vandriel@vivium.nl). Kijk voor informatie over de Regionale Zorgacademie Gooi, Vechtstreek en Almere op de website Baansprong.

Een zorgmedewerker met haar cliënt