Begeleider specifieke doelgroepen

Aanmelden

Opleidingspecificaties

Crebonummer: 23181
Leerweg: BOL
Niveau: 3
Duur opleiding: 3 jaar
Academie: Academie voor Welzijn
Startdatum: september, februari
Locatie: Australiëlaan 25, Utrecht

Open Dag

17 januari

18.00 tot 21.00 uur

Meer informatie

Bij deze opleiding bestaat de mogelijkheid om in februari 2018 in te stromen.

Werk je graag met mensen? Bijvoorbeeld met mensen met psychische problemen of een ouderdomsziekte? Dan is de opleiding Begeleider specifieke doelgroepen bij MBO Utrecht vast iets voor jou!

De opleiding

Over de opleiding Begeleider specifieke doelgroepen

De opleiding Begeleider specifieke doelgroepen is een driejarige, brede opleiding in de maatschappelijke zorg. De doelgroep waar je mee kunt gaan werken is zeer divers. Er zijn cliënten met een of meerdere (chronische) ziekten en/of problemen, zoals een ouderdomsziekte, psychiatrische ziekte en/of stoornis, een verslaving, dak- of thuisloos zijn, een psychosociaal of gedragsprobleem.

De instellingen in de maatschappelijke zorg bieden verschillende typen dienstverlening zoals 24-uurszorg (intramuraal), semimurale zorg en ambulante zorg. De Begeleider specifieke doelgroepen werkt bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden onder regie en eindverantwoordelijkheid van het team of van een functionaris van de organisatie. Bij calamiteiten of onregelmatigheden moet zij terug kunnen vallen op collega’s. Overstijgt een knelpunt zijn/haar deskundigheid dan schakelt de Begeleider specifieke doelgroepen leidinggevende, (multidisciplinair)team en/of collega’s in.

Naast algemene vakken als Nederlands, Engels en burgerschap, volg je ook vakken als communicatie, doelgroepenleer, ontwikkelingspsychologie en krijg je creatieve vakken. In elk leerjaar loop je stage.

Opleiding

Belangrijke thema’s binnen de opleiding Begeleider specifieke doelgroepen niveau 3 zijn:

 • Begeleidingsmethodieken
 • Communicatie en gesprekstechnieken
 • Psychogeriatrie
 • Psychiatrische stoornissen
 • Gezondheid en ziekte

Belangrijke vakken binnen deze opleiding

 • Ontwikkelingspsychologie
 • Communicatie
 • Observeren
 • Doelgroepen
 • Methodisch begeleiden

Kerntaken

 • Bieden van ondersteunende, activerende begeleiding en zorg;
 • Werken aan kwaliteit en deskundigheid;
 • Bieden van ondersteuning aan specifieke doelgroepen

Iets voor jou?

 • Je bent geduldig
 • Je bent positief
 • Je bent behulpzaam
 • Je bent creatief

Wat leer je

Als begeleider specifieke doelgroepen leer je jouw cliënt zo zelfstandig als mogelijk te functioneren. Daar waar nodig ondersteun en begeleid je de cliënt. De instellingen in de maatschappelijke zorg bieden verschillende typen zorg. Zo zijn er cliënten die bij een instelling wonen, maar ook cliënten die langskomen voor dagbesteding of therapie. Bij ons leer je hoe je cliënten kunt helpen bij de dagelijkse zorg, hoe je goed luistert en communiceert en hoe je activiteiten organiseert en begeleidt in de verschillende leefsituaties. De stage vormt het hart van je opleiding. Je leert vanuit de praktijk en maakt op school de koppeling tussen theorie en praktijk. Later in de opleiding kun je
ervoor kiezen om met complexere doelgroepen te
gaan werken tijdens je stageperiode.

Stage (BPV)

In leerjaar 2 en 3 ga je stagelopen. Hierbij ga je in het eerste halfjaar 2 dagen stagelopen en het tweede half jaar 3 dagen stagelopen.

Je kunt stagelopen bij de verschillende woonvoorzieningen en dagbestedingscentra waar cliënten met een beperking verblijven.

Na de opleiding

Wat kun je met een diploma Begeleider specifieke doelgroepen?

Beroepskrachten maatschappelijke zorg zijn ambulant en/of intramuraal en/of semimuraal werkzaam in instellingen voor wonen, dagbesteding en vrije tijd in onder andere de geestelijke gezondheidszorg, verzorgings- en verpleeghuizen, thuiszorg en maatschappelijke opvang. Daarnaast werken zij in welzijnsinstellingen, justitiële inrichtingen, asielzoekerscentra en ziekenhuizen. Verder zijn zij ook inzetbaar in overige verzorgend-agogische functies binnen het sociaal agogisch werk of de verpleging en verzorging.

Wil je weten wat de kans op werk is na het afronden van deze opleiding? Je vindt deze informatie op de website van de SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven).

Vaak gekozen vervolgstudie

 • Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen niveau 4

Toelatingseisen

Om te kunnen starten met deze opleiding moet je in het bezit zijn van een:

 • Diploma vmbo kaderberoepsgerichte leerweg of;
 • Diploma vmbo theoretische leerweg of;
 • Diploma vmbo gemengde leerweg of;
 • Overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4 of;
 • Diploma mbo niveau 2

Daarnaast dien je om toegelaten te worden aan deze opleiding deel te nemen aan de kennismakingsactiviteiten en dient je Digitaal Doorstroomdossier compleet te zijn.

Instroommomenten

 • Februari 2018
 • Augustus/september 2018

Kosten

De bedragen van het lesgeld wordt elk jaar wettelijk vastgesteld. Dit lesgeld hoef je alleen te betalen als je 18 jaar of ouder bent. De bedragen voor het schooljaar 2018-2019 zijn nog niet bekend. Je kunt rekening houden met ongeveer €1.140,- voor een BOL opleiding*. Verder moet je rekening houden met kosten voor boeken en andere leermiddelen zoals readers, licenties en kopieerwerk.

Aanschaf van een laptop

Je hebt voor deze opleiding een laptop nodig die je gaat gebruiken tijdens projecten en bepaalde lessen. Daarnaast wordt een deel van het lesmateriaal digitaal aangeboden. De laptop-eisen die gesteld worden voor jouw opleiding vind je op: laptop.mboutrecht.nl.

Studentenreisproduct

Indien je een voltijd mbo studie volgt heb je recht op een studentenreisproduct. Kijk op de website van DUO voor meer informatie.

Studiefinanciering

Vanaf je 18e kun je ook in aanmerking komen voor de andere producten van studiefinanciering: een basisbeurs, een aanvullende beurs en een lening. Kijk op de website van DUO voor meer informatie.

* Genoemde bedragen zijn onder voorbehoud van wijzigingen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

De academie

Ben jij een mensen-mens? Dan is een opleiding op de Academie voor Welzijn iets voor jou! Jouw werk kan voor mensen het verschil maken. Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel en verliest je eigen grenzen niet uit het oog. Werken met mensen vraagt niet alleen kennis maar ook houding en vaardigheden. Hiermee oefenen is de basis van de opleiding tot pedagogisch medewerker of medewerker maatschappelijke zorg of helpende zorg en welzijn. Dus ben je betrokken, empathisch en assertief en werk jij graag met mensen waar jij het verschil voor wil maken dan is de academie voor welzijn echt iets voor jou!

Lees interviews met studenten

Wat vinden de studenten van hun opleiding? Waar lopen zij stage? Hebben ze nog tijd voor een bijbaan? Leer onze studenten kennen op de interviewpagina

Disclaimer:
We doen er alles aan om deze informatie zo actueel en volledig mogelijk te houden. Maar omdat onze opleidingen continue in ontwikkeling zijn, kan het voorkomen dat er gedurende het schooljaar kleine wijzingen doorgevoerd worden.