Onderwijsassistent PO/VO

Aanmelden

Opleidingspecificaties

Crebonummer: 23183
Leerweg: BOL
Niveau: 4
Duur opleiding: 3 jaar
Academie: Academie voor Welzijn
Startdatum: september
Locatie: Australiëlaan 25, Utrecht

Open Dag

7 & 8 december

Meer informatie

Wil jij later graag met kinderen of tieners werken? Vind je het leuk om ze te ondersteunen? Hen dingen te leren? Meld je dan aan voor de opleiding Onderwijsassistent bij MBO Utrecht!

De opleiding

Over de opleiding Onderwijsassistent

Vind jij het leuk om met kinderen te werken in de leeftijd van 4 tot circa 16 jaar? Wil je ze leren dingen zelf te doen? In het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs, speciaal onderwijs? Als onderwijsassistent ga je leerlingen coachen en docenten assisteren bij het uitvoeren van verschillende taken, zoals het voorbereiden van lesprogramma’s, het observeren van leerlingen, het organiseren van activiteiten en projecten én het uitvoeren van administratieve werkzaamheden. Wil jij direct in de praktijk leren hoe je onderwijsassistent wordt? Dat kan met deze opleiding.

Primair onderwijs/basisonderwijs

De onderwijsassistent vormt een belangrijke  rol in de taalontwikkeling van leerlingen en vervult daarin een voorbeeldfunctie. In het basisonderwijs en speciaal onderwijs heb je vooral een verzorgend-pedagogische/ didactische rol.

In het eerste jaar begin je meteen al met één dag in de praktijk. Op de andere dagen krijg je theorie aangeboden in verschillende vakken, zoals pedagogiek, didactiek, activiteiten organiseren, rekenen, Engels en Nederlands. Je doet dit alles met maar één doel: kinderen helpen, begeleiden en stimuleren in hun ontwikkeling.

Voortgezet onderwijs/beroepsonderwijs

Werk je graag met tieners, bijvoorbeeld in het voortgezet onderwijs of het beroepsonderwijs? Is het begeleiden van leerlingen tussen de 12 en 16 jaar jou op het lijf geschreven? Kun je goed met tieners en pubers overweg en kun je snel schakelen tussen situaties en rollen? Weet je wat aanpakken is, gericht op de samenwerking? Dan vormt onze opleiding een prima basis. In het voortgezet onderwijs is steeds meer vraag naar mensen die ondersteunende functies kunnen vervullen.

Belangrijke vakken binnen deze opleiding

 • Communiceren met kinderen
 • Ontwikkelingspsychologie
 • Voorlezen
 • Speciaal onderwijs
 • Functioneren in de organisatie

Kerntaken

 • Begeleiden van kinderen bij hun ontwikkeling;
 • Werken aan kwaliteit en deskundigheid;
 • Uitvoeren van lesactiviteiten in overleg met de leraar;
 • Uitvoeren van taken rondom de lessen.

Iets voor jou?

 • Je bent verantwoordelijk en zelfstandig
 • Je bent initiatiefrijk, weet van aanpakken en kan samenwerken
 • Je bent kwaliteitsgericht. Je ziet kansen en kan ze benutten

Wat leer je

Als onderwijsassistent heb je een belangrijke rol in de (taal)ontwikkeling van leerlingen. Wij leren je kinderen helpen, begeleiden en stimuleren in hun ontwikkeling. Dat kan een jong kind zijn met een taalachterstand, maar ook een tiener die het leren lastig vindt. Dan heb je meer een coachende functie. Wij leren je over pedagogiek (= opvoedkunde) en didactiek (= onderwijskunde). Hoe je kinderen moet observeren en het probleem in kaart kunt brengen. En hoe je zowel met kinderen en tieners kunt communiceren. De leraar is altijd eindverantwoordelijk voor de leerresultaten van de leerlingen.

Stage (BPV)

De stage, bij ons beroepspraktijkvorming (BPV) genoemd, vormt het hart van de opleiding. Je leert vanuit de praktijk en maakt op school de koppeling tussen theorie en praktijk. In de stage word je begeleid middels “coaching on the job”. We observeren je handelen tijdens de stage en geven daar feedback op. Dit gebeurt tijdens de stagebezoeken.

In leerjaar 1, 2 en 3 ga je stagelopen. Hierbij ga je in leerjaar 1 na een aantal weken 1 dag per week stagelopen, in leerjaar 2 en 3 het eerste halfjaar 2 dagen stagelopen en het tweede halfjaar 3 dagen stagelopen.

Je mag je eigen BPV-plek zoeken, maar wij kunnen je daar ook bij helpen, je krijgt dan van ons informatie hoe je het beste een stageplek kunt zoeken. Het is in elk geval noodzakelijk dat jouw BPV-plek door SBB erkend is als leerbedrijf voor jouw opleiding. Bij veel BPV leerplekken is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) vereist. Deze kan via school worden aangevraagd. Je kan ook naar een stageplaats zoeken via www.stagemarkt.nl.

Na de opleiding

Wat kun je met een diploma Onderwijsassistent

Als onderwijsassistent kun je werken op een basisschool, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en in het speciaal onderwijs. Je werkt samen met de groepsleerkracht en assisteert bij het voorbereiden en uitvoeren van lesprogramma’s en de begeleiding ervan. Je houdt je ook bezig met verzorgende taken, houdt toezicht en helpt bij het organiseren van activiteiten en administratieve werkzaamheden. Ook ga je leerlingen ondersteunen en coachen.

In het basis- en speciaal onderwijs heb je vooral een verzorgend-pedagogisch/ didactische rol. In het voortgezet- en beroepsonderwijs kan je ook te maken krijgen met technisch-instrumentele werkzaamheden.

Wil je weten wat de kans op werk is na het afronden van deze opleiding? Je vindt deze informatie op de website van de SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven).

Vaak gekozen vervolgstudies

 • Leraar basisonderwijs (PABO)
 • Hbo Culturele en maatschappelijke vorming
 • Hbo Pedagogiek of psychologie
 • Leraar voortgezet onderwijs

Toelatingseisen

Om te kunnen starten met deze opleiding moet je in het bezit zijn van een:

 • Diploma vmbo kaderberoepsgerichte leerweg of;
 • Diploma vmbo gemengde leerweg of;
 • Diploma vmbo theoretische leerweg of;
 • Overgangsbewijs havo 3 naar havo 4 of;
 • Diploma mbo niveau 3

Daarnaast dien je om toegelaten te worden aan deze opleiding deel te nemen aan de kennismakingsactiviteiten (informatiebijeenkomst over de opleiding en kennismakingsgesprek) en dient je Digitaal Doorstroomdossier compleet te zijn.

Instroommomenten

 • Augustus/september 2018

Kosten

De bedragen van het lesgeld wordt elk jaar wettelijk vastgesteld. Dit lesgeld hoef je alleen te betalen als je 18 jaar of ouder bent. De bedragen voor het schooljaar 2018-2019 zijn nog niet bekend. Je kunt rekening houden met ongeveer €1.140,- voor een BOL opleiding*. Verder moet je rekening houden met kosten voor boeken en andere leermiddelen zoals readers, licenties en kopieerwerk.

Aanschaf van een laptop

Je hebt voor deze opleiding een laptop nodig die je gaat gebruiken tijdens projecten en bepaalde lessen. Daarnaast wordt een deel van het lesmateriaal digitaal aangeboden. De laptop-eisen die gesteld worden voor jouw opleiding vind je op: laptop.mboutrecht.nl.

Studentenreisproduct

Indien je een voltijd mbo studie volgt heb je recht op een studentenreisproduct. Kijk op de website van DUO voor meer informatie.

Studiefinanciering

Vanaf je 18e kun je ook in aanmerking komen voor de andere producten van studiefinanciering: een basisbeurs, een aanvullende beurs en een lening. Kijk op de website van DUO voor meer informatie.

* Genoemde bedragen zijn onder voorbehoud van wijzigingen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

De academie

Ben jij een mensen-mens? Dan is een opleiding op de Academie voor Welzijn iets voor jou! Jouw werk kan voor mensen het verschil maken. Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel en verliest je eigen grenzen niet uit het oog. Werken met mensen vraagt niet alleen kennis maar ook houding en vaardigheden. Hiermee oefenen is de basis van de opleiding tot pedagogisch medewerker of medewerker maatschappelijke zorg of helpende zorg en welzijn. Dus ben je betrokken, empathisch en assertief en werk jij graag met mensen waar jij het verschil voor wil maken dan is de academie voor welzijn echt iets voor jou!

Lees interviews met studenten

Wat vinden de studenten van hun opleiding? Waar lopen zij stage? Hebben ze nog tijd voor een bijbaan? Leer onze studenten kennen op de interviewpagina

Disclaimer:
We doen er alles aan om deze informatie zo actueel en volledig mogelijk te houden. Maar omdat onze opleidingen continue in ontwikkeling zijn, kan het voorkomen dat er gedurende het schooljaar kleine wijzingen doorgevoerd worden.