Verpleegkundige

Aanmelden

Opleidingspecificaties

Crebonummer: 23182
Leerweg: BOL
Niveau: 4
Duur opleiding: 4 jaar
Academie: Utrechtse Zorgacademie
Startdatum: september
Locatie: Australiëlaan 25, Utrecht

Open Dag

7 & 8 december

Meer informatie

Ben jij sociaal, ondernemend, flexibel, sta je sterk in je schoenen en wil je aan de slag in de zorg? Dan is de opleiding Verpleegkundige bij MBO Utrecht iets voor jou!

De opleiding

Over de opleiding Verpleegkundige

Als mbo-verpleegkundige kun je gaan werken in een ziekenhuis, de thuiszorg, een verzorgingshuis of verpleeghuis, de psychiatrie en de verstandelijk gehandicaptenzorg. Een boeiend en veelzijdig beroep! De opleiding Verpleegkundige duurt vier jaar. Tijdens deze opleiding krijg je vakken als Nederlands, Engels, rekenen, burgerschap, anatomie, ziekteleer, verpleegtechnische handelingen en communicatie. Het onderwijs is persoonlijk en sluit goed aan bij de praktijk; een aantal docenten werkt ook in de zorg. Elk jaar loop je stage, de eerste twee stages in de VVT-sector (verzorgingshuis, verpleeghuis, thuiszorg). De laatste twee jaar maak je in overleg met je studieloopbaanbegeleider een profielkeuze, stagelopen in de VVT of in het ziekenhuis.

Leergang Spectrum

Wil jij hetgeen dat je leert direct in de praktijk brengen? Dan is de Leergang Spectrum wellicht iets voor jou. Na een opstarttraject op school, vervolg je vanaf de herfstvakantie je opleiding volledig bij zorgorganisatie Spectrum. Drie dagen per week loop je stage, één dag wordt besteed aan onderwijs. Het onderwijs is op maat. Alles wat je leert kun je direct uitvoeren in de praktijk.

Gedurende de opleiding doe jij direct werkervaring op met de verschillende doelgroepen van de ouderenzorg, zoals de psychogeriatrie, somatiek, thuiszorg en revalidatie. Het programma is intensief – je hebt namelijk minder schoolvakanties – maar je ziet direct waar je het voor doet. Bovendien ben je daardoor ook eerder klaar met je opleiding.

Bijzonder aan deze BOL-opleiding is dat je – in tegenstelling tot een BBL-opleiding – boventallig bent op de afdeling. Begeleid door een docent werk je aan verschillende opdrachten. De opleidingen Verzorgende IG en Verpleegkunde starten samen, na je eerste stage wordt gekeken of je doorgaat met de Opleiding Verzorgende IG of Verpleegkunde.

Zorg

Vanwege ziekte of functiebeperkingen hebben sommige mensen professionele zorg nodig. In de niveau 4 mbo- opleiding Verpleegkunde leer je hoe je die zorg moet verlenen. Dit kan acute of chronische zorg zijn. Als (leerling) verpleegkundige draag je bij aan het herstel en aan de verbetering van de kwaliteit van leven van de zorgvrager. Je stelt een verpleegkundige diagnose, schrijft een verpleegplan en ondersteunt bij persoonlijke basiszorg. Je deelt medicijnen uit en je voert verpleegtechnische handelingen uit, zoals het verzorgen van een stoma of injecteren.

Begeleiding

Daarnaast begeleid je mensen wanneer deze psychosociale problemen hebben, bijvoorbeeld wanneer iemand veel verdriet heeft in verband met zijn of haar gezondheidstoestand. Je geeft ook praktische ondersteuning en begeleiding door bijvoorbeeld een zorgvrager te leren hoe hij/zij zelfstandig de medicatie in moet nemen. Je geeft voorlichting, advies en instructie, over gezond gedrag of over gebruik van hulpmiddelen. Je coördineert alle zorgtaken voor de gehele zorgverlening voor een of meerdere zorgvragers. Je krijgt te maken met veel uiteenlopende situaties, die niet altijd gemakkelijk zijn.

Belangrijke vakken binnen deze opleiding

 • Anatomie, Fysiologie en Ziekteleer
 • Verpleegtechnische vaardigheden
 • Communicatie: Gesprekstechnieken en luistervaardigheden
 • Methodisch werken
 • Klinisch redeneren

Kerntaken

 • Het bieden van zorg en begeleiding in het verpleegkundig proces;
 • Het werken aan kwaliteit en deskundigheid.

Iets voor jou?

 • Je bent flexibel
 • Je bent sociaal
 • Je bent stressbestendig

Wat leer je

Door een ziekte of lichamelijke beperking hebben sommige mensen professionele zorg nodig. Je krijgt te maken met veel uiteenlopende situaties, die niet altijd gemakkelijk zijn. Tijdens de opleiding Verpleegkundige leer je hoe je die zorg kunt bieden. En die is zeer divers! Zo leer je bijvoorbeeld hoe je een verpleegplan schrijft, hoe je verpleegtechnische handelingen uitvoert en hoe je mensen die verdrietig of verward zijn kunt helpen. Ook help je mensen leren omgaan met hun ziekte, bijvoorbeeld door ze uit te leggen hoe ze hun medicatie moeten innemen.

Stage (BPV)

Binnen de opleiding wordt er veel aandacht besteed aan de stage, ook wel beroepspraktijkvorming.

Bij de BOL-opleiding loop je stage in verschillende zorginstellingen. Het eerste leerjaar start met een aantal schoolweken om alvast voldoende kennis op te doen voor de eerste stage. Je loopt in het eerste leerjaar ongeveer 15 weken stage, in de leerjaren 2 t/m 4 heb je meer weken stage.

Als je stage loopt heb je ook lesdagen, meestal zijn het twee lesdagen en drie dagen stage per week.

Op school krijg je les over de onderwerpen die aansluiten bij je praktijkstage. Bij de opleiding Verpleegkundige loop je bijvoorbeeld stage in het verpleeghuis, verzorgingshuis, de thuiszorg, een revalidatieafdeling en mogelijk in het derde en vierde leerjaar in het ziekenhuis.

Als MBO Utrecht werken we samen met de zorginstellingen waar je stage loopt. We geven deze BOL-opleiding in nauwe samenwerking met de zorginstellingen vorm. Zo ben je goed voorbereid op de praktijk.

Na de opleiding

Wat kun je met een diploma Verpleegkundige

Met een diploma Verpleegkundige op zak kun je aan de slag als verpleegkundige in verpleeg- en verzorgingshuizen, de geestelijke gezondheidszorg, de gehandicaptenzorg en in de thuiszorg. Ook kun je aan het werk op een revalidatieafdeling of in het ziekenhuis. Doorleren kan ook, bijvoorbeeld op de hbo-opleiding Verpleegkunde.

Wil je weten wat de kans op werk is na het afronden van deze opleiding? Je vindt deze informatie op de website van de SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven).

Vaak gekozen vervolgstudies

 • HBO Verpleegkunde
 • Opleidingen waarin jij je als verpleegkundige kunt specialiseren, zijn bijvoorbeeld de opleidingen diabetesverpleegkundige of wondverpleegkundige.

Toelatingseisen

Om te kunnen starten met deze opleiding moet je in het bezit zijn van een:

 • Diploma vmbo kaderberoepsgerichte leerweg of;
 • Diploma vmbo gemengde leerweg of;
 • Diploma vmbo theoretische leerweg of;
 • Overgangsbewijs havo 3 naar havo 4 of;
 • Diploma mbo niveau 3

Daarnaast dien je om toegelaten te worden aan deze opleiding deel te nemen aan de kennismakingsactiviteiten (kennismakingsgesprek en talentscan) en dient je Digitaal Doorstroomdossier compleet te zijn.

Instroommomenten

 • Augustus/september 2018

Kosten

De bedragen van het lesgeld wordt elk jaar wettelijk vastgesteld. Dit lesgeld hoef je alleen te betalen als je 18 jaar of ouder bent. De bedragen voor het schooljaar 2018-2019 zijn nog niet bekend. Je kunt rekening houden met ongeveer €1.140,- voor een BOL opleiding*. Verder moet je rekening houden met kosten voor boeken en andere leermiddelen zoals readers, licenties en kopieerwerk.

Aanschaf van een laptop

Je hebt voor deze opleiding een laptop nodig die je gaat gebruiken tijdens projecten en bepaalde lessen. Daarnaast wordt een deel van het lesmateriaal digitaal aangeboden. De laptop-eisen die gesteld worden voor jouw opleiding vind je op: laptop.mboutrecht.nl.

Studentenreisproduct

Indien je een voltijd mbo studie volgt heb je recht op een studentenreisproduct. Kijk op de website van DUO voor meer informatie.

Studiefinanciering

Vanaf je 18e kun je ook in aanmerking komen voor de andere producten van studiefinanciering: een basisbeurs, een aanvullende beurs en een lening. Kijk op de website van DUO voor meer informatie.

* Genoemde bedragen zijn onder voorbehoud van wijzigingen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

De academie

Wanneer je een opleiding aan een van de Zorgacademies afrondt kun je gaan werken in een verpleeghuis, verzorgingshuis, in de thuiszorg of in het ziekenhuis. Je werkt graag met mensen en je maakt makkelijk contact. Je staat stevig in je schoenen, hebt een positieve kijk op het leven en een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Geen dag is hetzelfde wanneer je mensen begeleidt en verzorgt. De Gooise Zorgacademie biedt BBL-opleidingen voor volwassenen die zich inschrijven vanuit hun werkgever. De Utrechtse Zorgacademie is bedoeld voor jongeren die een BOL-opleiding willen volgen.

Voor meer informatie over de academie ga je naar de website van de Utrechtse Zorgacademie.

Lees interviews met studenten

Wat vinden de studenten van hun opleiding? Waar lopen zij stage? Hebben ze nog tijd voor een bijbaan? Leer onze studenten kennen op de interviewpagina

Disclaimer:
We doen er alles aan om deze informatie zo actueel en volledig mogelijk te houden. Maar omdat onze opleidingen continue in ontwikkeling zijn, kan het voorkomen dat er gedurende het schooljaar kleine wijzingen doorgevoerd worden.