Verpleegkundige

Aanmelden

Opleidingspecificaties

Crebonummer: 23182
Leerweg: BOL
Niveau: 4
Duur opleiding: 4 jaar
Academie: Utrechtse Zorgacademie
Startdatum: februari, september
Locatie: Australiëlaan 25, Utrecht

Open Dag

8 december

Meer informatie

Over de opleiding Verpleegkundige

Als mbo-verpleegkundige ben je actief op het gebied van zorg, wonen en welzijn. Je kunt werken in verschillende beroepspraktijken, zoals een ziekenhuis, een verpleeg- en verzorgingshuis en in de thuiszorg, geestelijke gezondheidszorg of gehandicaptenzorg. Je werkt voor mensen met verschillende achtergronden en van alle leeftijden.

Zorg

Vanwege ziekte of functiebeperkingen hebben sommige mensen professionele zorg nodig. In de niveau 4 mbo- opleiding Verpleegkunde leer je hoe je die zorg moet verlenen. Dit kan acute of chronische zorg zijn. Als (leerling) verpleegkundige draag je bij aan het herstel en aan de verbetering van de kwaliteit van leven van de zorgvrager. Je stelt een verpleegkundige diagnose, schrijft een verpleegplan en ondersteunt bij persoonlijke basiszorg. Je deelt medicijnen uit en je voert verpleegtechnische handelingen uit, zoals het verzorgen van een stoma of injecteren.

Begeleiding

Daarnaast begeleid je mensen wanneer deze psychosociale problemen hebben, bijvoorbeeld wanneer iemand veel verdriet heeft in verband met de gezondheidstoestand. Je geeft ook praktische ondersteuning en begeleiding door bijvoorbeeld een zorgvrager te leren hoe hij/zij zelfstandig de medicatie in moet nemen. Je geeft voorlichting, advies en instructie, over gezond gedrag of over gebruik van hulpmiddelen. Je coördineert alle zorgtaken voor de gehele zorgverlening voor een of meerdere zorgvragers. Je krijgt te maken met veel uiteenlopende situaties, die niet altijd gemakkelijk zijn.

Kerntaken

  • Het bieden van zorg en begeleiding in het verpleegkundig proces;
  • Het werken aan kwaliteit en deskundigheid.

Stage (BPV)

Binnen de opleiding wordt er veel aandacht besteed aan de stage, ook wel beroepspraktijkvorming.

In de BOL-opleiding loop je stage in verschillende zorginstellingen. Het eerste leerjaar start met een aantal schoolweken om alvast voldoende kennis op te doen voor de eerste stage. Je loopt in het eerste leerjaar ongeveer 15 weken stage, in de leerjaren 2 t/m 4 heb je meer weken stage.

Als je stage loopt heb je ook lesdagen, meestal zijn het twee lesdagen en drie dagen stage per week.

Op school krijg je les over de onderwerpen die aansluiten bij je stage in de praktijk. Bij de BOL-opleiding loop je stages in het verpleeghuis, verzorgingshuis, de thuiszorg, een revalidatieafdeling en mogelijk in het derde en vierde leerjaar in het ziekenhuis.

Als MBO Utrecht werken we samen met de zorginstellingen waar je stage loopt. We geven deze BOL-opleiding in nauwe samenwerking met de zorginstellingen vorm.

Toelatingseisen opleiding Verpleegkundige

  • Vmbo-diploma theoretische, gemengde of kaderberoepsgerichte leerweg zorg en welzijn;
  • Toelating met vmbo-kader is op basis van een toelatingstest. Ook bekijken we tijdens het intakegesprek welke vorm van begeleiding het beste bij jou past;
  • Of een overgangsbewijs van havo/vwo 3 naar havo/vwo 4;
  • Of door de minister erkende (buitenlandse) diploma’s of een geldige ontheffing.

Instroommoment

  • Augustus/september

Kosten

De studiekosten voor het schooljaar 2016-2017 bedragen:
Lesgeld BOL (18 jaar en ouder) € 1.138,-

Verder moet je rekening houden met kosten voor boeken, kopieerwerk, etc.

* Genoemde bedragen zijn onder voorbehoud van wijzigingen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Wat kun je met een diploma Verpleegkundige

Als mbo-verpleegkundige ben je actief op het gebied van zorg, wonen en welzijn. Je kunt werken in verschillende beroepspraktijken, zoals een ziekenhuis, een verpleeg- en verzorgingshuis en in de thuiszorg, geestelijke gezondheidszorg of gehandicaptenzorg. Je werkt voor mensen met verschillende achtergronden en van alle leeftijden.

Bij de BOL-opleiding loop je stages in het verpleeghuis, verzorgingshuis, de thuiszorg, een revalidatieafdeling en mogelijk in het derde en vierde leerjaar in het ziekenhuis. Als MBO Utrecht werken we samen met de zorginstellingen waar je stage loopt. We geven de BOL-opleiding in nauwe samenwerking met de zorginstellingen vorm.

Vervolgopleidingen

Na de opleiding tot verpleegkundige zijn er diverse vervolgopleidingen. Je kunt je in diverse richtingen specialiseren.

  • Opleidingen waarin jij je als verpleegkundige specialiseert, zijn de diabetesverpleegkundige, de wondverpleegkundige en andere specialisaties;
  • HBO Verpleegkunde.

De academie

De opleiding Verpleegkundige valt onder de Utrechtse- en Gooise zorgacademie.