Verpleegkundige BBL uitstroom

Opleidingspecificaties

Crebonummer: 25480
Leerweg: BBL
Niveau: 4
Duur opleiding: 3 jaar
Academie: Gooise Zorgacademie
Startdatum: september
Locatie: Stationsstraat 2, Hilversum

Open Dag

7 & 8 december

Meer informatie

Ben jij sociaal, ondernemend, flexibel en sta je sterk in je schoenen? Wil je graag aan de slag in de zorg én direct aan het werk? Dan is de versnelde BBL-opleiding Verpleegkundige bij MBO Utrecht echt iets voor jou!

De opleiding

Over de opleiding Verpleegkundige versneld BBL

Als Mbo-Verpleegkundige ben je actief op het gebied van zorg, wonen en welzijn. Je kunt werken in verschillende beroepspraktijken, zoals een ziekenhuis, verpleeg- en verzorgingshuis en thuiszorg, geestelijke gezondheidszorg of gehandicaptenzorg. Deze opleiding richt zich op de VVT-branche. Dit betekent dat de opleiding zich richt op verzorgingshuizen, verpleeghuizen, thuiszorginstellingen.

De opleiding Verpleegkundige BBL duurt drie jaar. Iedere week ga je één dag per week naar school. Ook heb je tijdens de opleiding verdiepende themadagen en keuzedelen op school, bijvoorbeeld over dementie en zorgtechnologie. Je krijgt algemene vakken als Nederlands, rekenen en burgerschap, maar ook verpleegkunde anatomie, ziekteleer, verpleegtechnische handelingen. Tijdens de lessen wordt veel aandacht besteed aan communicatievaardigheden. Het onderwijs is praktisch, persoonlijk en sluit goed aan bij de praktijk; een aantal docenten werkt in de zorg.

Zorg

Je werkt voor mensen met verschillende achtergronden en van alle leeftijden, denk aan: klinische zorgvragers, chronisch zorgvragers, revaliderende zorgvragers, zorgvragers met een handicap, zorgvragers met psychiatrische problemen met gezondheidsproblemen. Je werkt vooral met individuele zorgvragers in hun directe omgeving. Daarnaast kun je ook werken met groepen, bijvoorbeeld in een kleinschalige woonomgeving.

Begeleiding

Je begeleidt een zorgvrager bijvoorbeeld bij lichamelijke, psychosociale en/of maatschappelijke problemen. Je stimuleert een zorgvrager zo zelfredzaam mogelijk te zijn. Je geeft voorlichting, advies en instructies. Zo geef je informatie over bijvoorbeeld gezond gedrag, over een ziekte of handicap en de gevolgen hiervan of hoe je een hulpmiddel kan gebruiken. Je regelt en verdeelt zorgtaken voor één of meerdere zorgvragers en in overleg met collega’s of andere disciplines.

De werkzaamheden van de verpleegkundige zijn veelal gericht op het stabiliseren van de gezondheidstoestand van de zorgvrager, het leren leven met het gezondheidsprobleem, het bevorderen van het welbevinden/de kwaliteit van leven, het ondersteunen bij het leven wat ze willen leiden. De verpleegkundige in de thuiszorg ondersteunt cliënten bij het voeren van de regie over het eigen leven. Mbo-Verpleegkundigen werken in partnerschap met cliënten en mantelzorgers, en in samenwerking met andere professionals in een multidisciplinair team.

Je werkt zelfstandig, maar stemt de zorg regelmatig af met collega’s van verschillende disciplines, zoals helpende zorg & welzijn, verzorgenden, artsen, andere medische en paramedische zorgverleners en sociaal agogisch werkers. In je werk krijg je vaak te maken met mantelzorgers. Dit zijn de naasten van de zorgvrager, zoals een ouder, partner, kind of vriend. Je voert je activiteiten uit volgens de visie en de richtlijnen van jouw zorginstelling. Je draagt bij aan het verbeteren van de kwaliteit van de zorgverlening.

Unieke aan deze opleiding

 • Je werkt bij één van de aangesloten zorgorganisaties.
 • Docenten uit het werkveld.
 • Duur opleiding: 3 jaar.

Onze visie op het leren gaat uit van de overtuiging dat je op meer dan één plaats leert. Het beste resultaat wordt bereikt, wanneer je dat wat je net hebt geleerd ook in de praktijk brengt. Daarom leiden wij op in en met de beroepspraktijk. Hierbij bestaat geen scheiding tussen school en werk. De opleiding tot Verpleegkundige volg je in nauwe samenwerking met één van de aangesloten zorgorganisaties in de Gooi en Vechtstreek en regio Utrecht.

Belangrijke vakken binnen deze opleiding

 • Verpleegkunde
 • Communicatie
 • AFZ (anatomie, fysiologie en ziekteleer
 • Themaweken met daarin onderwerpen als dementie, niet aangeboren hersenletsel en wijkgericht werken

Kerntaken

Kerntaak 1: Bieden van zorg en begeleiding in het verpleegkundig proces.
Kerntaak 2: Werken aan kwaliteit en deskundigheid.

Gedurende de opleiding heb je elke week een lesdag en werk en leer je minimaal 24 uur per week in de beroepspraktijk. Naast 1 lesdag in de week start je de opleiding met een introductieweek en zijn er per opleidingsjaar 4 themaweken waarin je onderwijs volgt. Daarnaast besteed je minimaal 5 uur per week aan opdrachten uit de praktijk, voorbereiden van de themaweken of werken aan een project.

Iets voor jou?

Je bent:

 • Flexibel
 • Sociaal
 • Stressbestendig

Wat leer je

Door ouderdom, ziekte of lichamelijke beperking hebben sommige mensen professionele zorg nodig. Tijdens de opleiding Verpleegkundige leer je hoe je die zorg kunt bieden. En die is zeer divers! Zo leer je bijvoorbeeld hoe je met het verpleegplan de zorg coördineert, hoe je verpleegtechnische handelingen uitvoert en hoe je mensen met psychosociale problemen kunt begeleiden. Ook help je mensen leren omgaan met hun ziekte, bijvoorbeeld door het geven van gezondheidsvoorlichting. Omdat jij en je medestudenten al in de zorg werken en jullie veel praktijkervaring hebben, is er in de look aandacht voor het uitwisselen van kennis en ervaring.

Stage (BPV)

In een BBL-opleiding is geen sprake van stage maar ben je als leerling in dienst van een werkgever. Tijdens je werk voer je de BPV-opdrachten uit begeleid door een werk- of praktijkopleider.

Na de opleiding

Wat kun je met een diploma mbo Verpleegkundige BBL

Met een mbo-diploma Verpleegkundige op zak heb jij de vaardigheden om te werken als verpleegkundige bij een thuiszorgorganisatie, in de geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg of in een verpleeg- of verzorgingshuis. Doorleren kan ook, bijvoorbeeld op de hbo-opleiding Verpleegkunde.

Deze opleiding richt zich op de VVT-branche. Dit betekent dat de opleiding zich richt op verzorgingshuizen, verpleeghuizen, thuiszorginstellingen.

Wil je weten wat de kans op werk is na het afronden van deze opleiding? Je vindt deze informatie op de website van de SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven).

Vaak gekozen vervolgstudies

Na het volgen van de opleiding tot verpleegkundige zijn er diverse vervolgopleidingen. Je kunt je in diverse richtingen specialiseren.

Voorbeelden van vervolgopleidingen zijn:

 • HBO Verpleegkunde
 • Opleiding Gerontologie en Geriatrie

Toelatingseisen

Om te kunnen starten met deze opleiding moet je in het bezit zijn van een:

 • HAVO diploma of MBO 3 diploma

De BBL opleiding volg je in nauwe samenwerking met de samenwerkende zorgorganisaties in de Gooi en Vechtstreek. Je solliciteert eerst voor een baan bij één van de aangesloten instellingen. Na aanname zullen zij je aanmelden voor de opleiding. Daarnaast dien je om toegelaten te worden aan deze opleiding deel te nemen aan de kennismakingsactiviteiten en dient je Digitaal Doorstroomdossier compleet te zijn.

Instroommomenten

 • Augustus/september 2018

Kosten

De bedragen van het lesgeld wordt elk jaar wettelijk vastgesteld. Dit lesgeld hoef je alleen te betalen als je 18 jaar of ouder bent. De bedragen voor het schooljaar 2018-2019 zijn nog niet bekend. Je kunt rekening houden met ongeveer €575,- voor een BBL opleiding niveau 3 of 4*. Verder moet je rekening houden met kosten voor boeken en andere leermiddelen zoals readers, licenties en kopieerwerk.

Aanschaf van een laptop

Je hebt voor deze opleiding een laptop nodig die je gaat gebruiken tijdens projecten en bepaalde lessen. Daarnaast wordt een deel van het lesmateriaal digitaal aangeboden. De laptop-eisen die gesteld worden voor jouw opleiding vind je op: laptop.mboutrecht.nl.

* Genoemde bedragen zijn onder voorbehoud van wijzigingen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

De academie

Wanneer je een opleiding aan een van de Zorgacademies afrondt kun je gaan werken in een verpleeghuis, verzorgingshuis, in de thuiszorg of in het ziekenhuis. Je werkt graag met mensen en je maakt makkelijk contact. Je staat stevig in je schoenen, hebt een positieve kijk op het leven en een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Geen dag is hetzelfde wanneer je mensen begeleidt en verzorgt. De Gooise Zorgacademie biedt BBL-opleidingen voor volwassenen die zich inschrijven vanuit hun werkgever. De Utrechtse Zorgacademie is bedoeld voor jongeren die een BOL-opleiding willen volgen.

Voor meer informatie over de academie ga je naar de website van de Utrechtse Zorgacademie.

 

Lees interviews met studenten

Wat vinden de studenten van hun opleiding? Waar lopen zij stage? Hebben ze nog tijd voor een bijbaan? Leer onze studenten kennen op de interviewpagina

Disclaimer:
We doen er alles aan om deze informatie zo actueel en volledig mogelijk te houden. Maar omdat onze opleidingen continue in ontwikkeling zijn, kan het voorkomen dat er gedurende het schooljaar kleine wijzingen doorgevoerd worden.