Verzorgende IG

Aanmelden

Opleidingspecificaties

Crebonummer: 25491
Leerweg: BOL
Niveau: 3
Duur opleiding: 3 jaar
Academie: Utrechtse Zorgacademie
Startdatum: februari, september
Locatie: Australiëlaan 25, Utrecht

Open Dag

8 december

Meer informatie

Over de opleiding Verzorgende IG

Als Verzorgende-IG (Individuele Gezondheidszorg) ben je actief op het gebied van zorg, wonen, huishouden en welzijn. Je kunt aan de slag in allerlei beroepspraktijken, zoals verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg. Ook ondersteun je zorgvragers die kortdurend (bijvoorbeeld na ziekenhuisopname), middellange of langdurige zorg ontvangen. Daarnaast kun je aan de slag op revalidatieafdelingen.

Mantelzorgers

Je werkt samen met de mantelzorgers. Dat zijn de naasten van de zorgvrager, zoals een ouder, partner, kind of vriend. Je werkt vooral met individuele zorgvragers in hun directe omgeving. Daarnaast richt jij je op groepen, bijvoorbeeld in een kleinschalige woonomgeving.

Persoonlijke zorg

Je begeleidt zorgvragers bij de persoonlijke zorg en helpt ze om te leren leven met hun gezondheidsprobleem. Je begeleidt zorgvragers op een wijze die ervoor zorgt dat je hun welbevinden vergroot. Taken van een verzorgende zijn bijvoorbeeld het begeleiden bij de algemene dagelijkse levensverrichtingen zoals het helpen bij eten en drinken of helpen bij het aan- en uitkleden en persoonlijke verzorging. Je begeleidt bij dagactiviteiten, geeft voorlichting en advies en voert verpleegtechnische handelingen uit zoals het toedienen van medicijnen. In je werk als verzorgende ontstaat vaak een langdurige zorgrelatie met de cliënten.

Geduld

Als verzorgende is het belangrijk dat je geduldig luistert naar zorgvragers en je inleeft in de situatie van de zorgvrager. Vaak hebben ze een chronische beperking en kunnen in de laatste fase van hun leven komen. Doordat zij niet altijd goed voor hun eigen belangen kunnen opkomen, ga je in overleg met familie of naasten (maar ook met collega’s) om de zorg goed met elkaar af te stemmen.

Zorgvuldig

Als verzorgende moet je dus zorgvuldig zijn en geïnteresseerd zijn in mensen. Je dient goede sociale en communicatieve vaardigheden te bezitten. De zorg die je verleent kan per zorgvrager en per dag verschillen. Je werkt zelfstandig, maar stemt de zorg regelmatig af met collega’s en andere disciplines, zoals de arts, verpleegkundigen en fysiotherapeuten.

Kerntaken

  • Bieden van zorg en ondersteuning op basis van het zorgdossier;
  • Werken aan kwaliteit en deskundigheid.

Stage (BPV)

In de BOL-opleiding loop je stage. Je begint in het eerste leerjaar met enkele weken school.

Je loopt in het eerste leerjaar ongeveer 15 weken stage, in de leerjaren 2 t/m 4 heb je meer weken stage. Als je stage loopt heb je ook lesdagen, meestal zijn het twee lesdagen en drie dagen stage.

Op school krijg je les over de onderwerpen die aansluiten bij je stage in de praktijk.

Toelatingseisen opleiding Verzorgende IG

  • Je hebt een vmbo-diploma kaderberoepsgerichte leerweg;
  • Of een mbo-diploma Helpende zorg en welzijn niveau 2;
  • Of door de minister erkende (buitenlandse) diploma’s of een geldige ontheffing.

We bekijken ook tijdens het intakegesprek welke vorm van begeleiding het beste bij jou past.

Instroommoment

  • Augustus/september

Kosten

De studiekosten voor het schooljaar 2016-2017 bedragen:
Lesgeld BOL (18 jaar en ouder)* € 1.138,-

Verder moet je rekening houden met kosten voor boeken, kopieerwerk, etc.

* Genoemde bedragen zijn onder voorbehoud van wijzigingen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Wat kun je met een diploma Verzorgende IG?

Als Verzorgende-IG werk je in verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg. Je ondersteunt zorgvragers die kortdurend (bijvoorbeeld na ziekenhuisopname), middellange of langdurige zorg ontvangen. Daarnaast kun je ook aan de slag op revalidatieafdelingen.

Vervolgopleidingen

Er zijn verschillende vervolgopleidingen. Hieronder vind je een aantal voorbeelden:

  • Gespecialiseerd verzorgende in de psychogeriatrie;
  • Eerst verantwoordelijke verzorgende;
  • Verpleegkunde niveau 4.

De academie

De opleiding Verzorgende IG valt onder de Utrechtse- en Gooise zorgacademie.