Opleidingen motorvoertuigentechniek van MBO Utrecht naar ROC Midden Nederland

ROC ASA, Amersfoort, Auto

14 juli 2015 – De opleidingen Motorvoertuigentechniek van MBO Utrecht worden per 1 augustus 2015 samengevoegd met de opleidingen motorvoertuigentechniek van het Automotive College van ROC Midden Nederland in Nieuwegein. Door het bundelen van de krachten én middelen, blijft de kwaliteit van het onderwijs op gebied van motorvoertuigentechniek in de nabije toekomst in onze regio geborgd. Begin juni werd de samenwerkingsovereenkomst getekend door de leden van het College van Bestuur van beide instellingen.

“Voor de opleidingen Motorvoertuigentechniek zien wij, voor zowel onze studenten, medewerkers als de arbeidsmarkt, een duidelijke meerwaarde om deze samen te voegen bij één instelling,” zegt Robert Leeftink, lid van het College van Bestuur van MBO Utrecht. “Op het gebied van motorvoertuigen bieden wij alleen opleidingen aan op niveau 2 en 3. ROC Midden Nederland heeft alle niveaus. Met alle niveaus onder één dak verwachten we dat het aantal studenten dat doorstroomt naar een hoger niveau toeneemt. Dit is noodzakelijk omdat de markt voornamelijk vraagt om mbo-studenten op niveau 3 en 4. Daarom hebben we besloten onze opleidingen over te dragen aan ROC Midden Nederland.”

Kees Rutten, lid van het College van Bestuur van ROC Midden Nederland, voegt toe: “Daarbij komt dat door het samenvoegen van deze opleidingen er meer geïnvesteerd kan worden in (technische) middelen. Op deze manier kunnen we ook in de toekomst onderwijs blijven geven dat aansluit bij de vraag van de markt.”

Om de overgang zo goed mogelijk te laten verlopen, wordt gezamenlijk opgetrokken door MBO Utrecht en het Automotive College van ROC Midden Nederland. Alle medewerkers en (aankomende) studenten zijn inmiddels geïnformeerd. Robert Leeftink: “Een aantal medewerkers van Motorvoertuigentechniek treedt in dienst bij ROC Midden Nederland. Voor hen ontstaan door deze samenvoeging meer ontplooiingsmogelijkheden”. Kees Rutten: “Voor de huidige studenten van MBO Utrecht betekent dit dat zij les blijven krijgen van voornamelijk hun eigen docenten. Ook blijven zij komend schooljaar op hun eigen locatie aan de Mississippidreef in Utrecht. We willen dat er voor hen zo weinig mogelijk verandert. Alle nieuwe studenten starten het nieuwe schooljaar op onze locatie van het Automotive College aan de Structuurbaan in Nieuwegein.”

MBO Utrecht
MBO Utrecht is een kleinschalige interconfessionele organisatie voor hoogwaardig middelbaar beroepsonderwijs in Utrecht en omgeving. Van hieruit wordt een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van studenten tot zelfbewuste professionals. MBO Utrecht besteedt veel aandacht aan de ontwikkeling van ondernemend gedrag, maatschappelijke betrokkenheid en burgerschap. Dat gebeurt vanuit onze levensbeschouwelijke identiteit: met respect voor elkaars meningen en ideeën. De opleidingen van MBO Utrecht worden aangeboden via onze dertien Academies.

ROC Midden Nederland
ROC Midden Nederland is een onderwijsorganisatie voor middelbaar beroepsonderwijs, voortgezet onderwijs voor volwassen (VAVO Lyceum), bedrijfsopleidingen en participatieonderwijs in de provincie Utrecht. Wij verzorgen met 1800 medewerkers het onderwijs voor ongeveer 24.000 studenten (ruim 18.000 mbo-studenten, 1100 studenten aan het VAVO Lyceum, ruim 3.000 deelnemers aan Participatieopleidingen en circa 900 studenten van Bedrijfsopleidingen). Samen met gemeenten, werkgevers, (koepel)organisaties, onderwijs- en maatschappelijke instanties bieden we onderwijs op maat dat goed aansluit bij uiteenlopende wensen en eisen. We slagen in onze opdracht als onze studenten en de bedrijven en instellingen waarvoor wij opleiden tevreden zijn over ons onderwijs.

De beroepsopleidingen worden aangeboden via onze twaalf kleinschalige en branchegerichte colleges. Zij opereren dicht op de markt, samen met bedrijven en partners. De opleidingen worden gezamenlijk ingericht, zodat het aanbod optimaal aansluit op de vraag. De bedrijven zelf hebben een uitdrukkelijke rol bij de invulling van het onderwijs van de Colleges. Dit co-makership leidt tot voortdurende kwaliteitsverbetering van het onderwijs en leidt de studenten op tot goed inzetbare arbeidskrachten.

Meer informatie:

Dimphy van der Zanden, d.van.der.zanden@mboutrecht.nl, 06 – 55 24 60 97

Aris Willems, a.willems@rocmn.nl, 06-24 82 72 73

 

Deel deze pagina: