FLOW Onderwijs bij onze BBL-opleidingen

Bij MBO Utrecht Op Maat geven we flexibel onderwijs waarbij studenten van onze BBL-opleidingen hun eigen route bepalen.

In september 2021 lanceerden wij FLOW onderwijs
Flexibel onderwijs legt de basis voor de organisatie van het Leven Lang Ontwikkelenprogramma (LLO).

Hiermee richten wij ons op horizontale en verticale doorstroming van studenten en bij- en nascholing.

Kortom, wij zorgen voor Flow! Flexibel onderwijs voor onze studenten zodat zij optimaal kunnen leren. Bekijk de folder van ons FLOW onderwijs.

Modulair onderwijs voor onze studenten
Flexibel en op maat; want wij geloven in het persoonlijk leren van elke student. Een onderwijsformule die we baseren op de ontwikkelingen binnen het werkveld en op onderwijskundig terrein. Kern van deze onderwijsformule is het actueel, adequaat en studentgericht afstemmen van ons onderwijs op de ontwikkelingen en de behoeftes in de zorg.

Daarom is ons onderwijs ook modulair. Zo kunnen wij maatwerk bieden, passend bij jouw leervraag, instroomniveau, ontwikkeltempo, interesse én de actuele behoefte. Je hebt de mogelijkheid om je onderwijsroute te verrijken met extra keuzedelen, trainingen of leereenheden, te vertragen of te versnellen. Bij de intake kijken we samen naar jouw leervraag, je huidige ontwikkelniveau, welke leereenheden je kunt volgen en hoe we die onderwijsroute het best kunnen vormgeven. Neem contact met ons op.