MBO Utrecht op Maat

MBO Utrecht Op Maat biedt studentgericht zorgonderwijs dat beantwoordt aan de behoeften in de zorg, zowel kwalitatief als kwantitatief. Wij streven naar duurzame verbondenheid zodat wij actief kunnen bijdragen aan brede inzetbaarheid en leven lange ontwikkeling van zorgprofessionals. Daarin ondersteund door onze veertigjarige ervaring in het beroepsonderwijs en intensieve samenwerking met het werkveld. 

Visie

Onze onderwijsvisie rust op vijf pijlers. Deze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden: 

Flexibel onderwijs 

Ontwikkelingsgericht 

Uitdagend en op maat 

Student aan het roer 

Betekenisvol: real life en context 

Waarom MBO Utrecht Op Maat

Wij staan garant voor kwalitatief onderwijs. Het onderwijs is uitdagend, van het juiste niveau, eigentijds en sterk praktijk georiënteerd. We stimuleren professioneel gedrag en professionaliteit van de zorg. 

Wij gaan uit van het talent van zorgprofessionals en de persoonlijke leerbehoefte vanuit de werksituatie en startpunt is voor ontwikkeling. Er is ruimte voor zelfreflectie en ontwikkeling. Dit wordt bereikt door de inzet van inzet van topdocenten, praktijkbegeleiders en samenwerking tussen studenten. 

Wij bieden persoonlijk en hybride onderwijs zodat het aansluit bij volwassenen met werkervaring. De docent, praktijkbegeleiders en loopbaanadviseurs ondersteunen de persoonlijke leerbehoefte. 

Wij bieden flexibel onderwijs. Wij denken mee met zorginstellingen en zorgprofessionals. Samen ontwikkelen we op maat opleidingen en trainingen die passend zijn bij de situatie en behoeften van de zorgprofessional en -organisatie.