Financiën

FINANCIËN
Aan het volgen van een mbo-opleiding zijn verschillende kosten verbonden. Niet alleen schoolkosten – zoals de aanschaf van schoolboeken – maar ook wettelijke kosten, zoals lesgeld.

Lesgeld & kosten
Mbo-studenten jonger dan 18 jaar

Mbo-studenten onder de 18 jaar hoeven geen lesgeld te betalen. U ontvangt nog kinderbijslag en kindgebonden budget voor uw zoon of dochter. Minderjarige mbo’ers kunnen ook een studentenreisproduct (OV-kaart) zonder studiefinanciering aanvragen.

Mbo-studenten 18 jaar of ouder
Mbo-studenten van 18 jaar of ouder die een BOL-opleiding volgen moeten lesgeld betalen. De hoogte van het lesgeld wordt elk jaar vastgesteld.
Mbo-studenten van 18 jaar of ouder die een deeltijdopleiding of een BBL-opleiding volgen, betalen cursusgeld. De hoogte van het cursusgeld wordt elk jaar vastgesteld. Het bedrag hangt af van de opleiding die de student volgt.
De hoogte van het les- en cursusgeld kunt u vinden op de <website> van DUO.

Overige kosten
Naast het lesgeld wordt van de studenten gevraagd dat zij een laptop aanschaffen. Verder moet u rekening houden met kosten voor boeken en andere leermiddelen zoals readers, licenties en kopieerwerk.

Studiefinanciering
Voltijd mbo-studenten van 18 jaar of ouder krijgen studiefinanciering en een studentenreisproduct (OV-chipkaart). Voor studenten aan een mbo-opleiding op niveau 1 of 2 is de studiefinanciering een gift. Voor niveau 3 en 4 studenten is de studiefinanciering een prestatiebeurs. Studenten op niveau 3 of 4 die de opleiding niet afronden, moeten de studiefinanciering terugbetalen. De hoogte van de studiefinanciering hangt af van de thuissituatie. DUO stelt elk jaar de hoogte vast.

Reiskosten
Studenten krijgen een studentenreisproduct als zij een voltijdopleiding doen aan het mbo, ook als zij nog geen 18 jaar zijn. Het studentenreisproduct is er voor Nederlanders en niet-Nederlanders met een verblijfsvergunning type II, III, IV of V. Heeft uw zoon of dochter een andere of geen vergunning? Vul dan het nationaliteitenschema in op de website van DUO.

Doet uw zoon of dochter mbo-niveau 1 of 2, dan is het studentenreisproduct altijd gratis. Doet hij of zij mbo-niveau 3 of 4? Dan is het studentenreisproduct een lening. Alleen als uw kind binnen tien jaar een diploma behaalt, wordt het reisproduct een gift. Uw zoon of dochter kan er ook voor kiezen om het reisproduct niet op te halen.

Tijdelijke regeling voorziening leermiddelen

Mogelijk komt u als ouder in aanmerking voor de financiële ondersteuning leermiddelen als u binnen een bepaalde inkomenscategorie valt. Als u hiervoor in aanmerking komt dan betaalt MBO Utrecht de verplichte leermiddelen. U vraagt toestemming voor deze ondersteuning door een mail te sturen naar lmlondersteuning@mboutrecht.nl. Vermeld in de mail:

  • Naam van uw zoon of dochter en studentnummer
  • Opleiding
  • Woonplaats
  • Kopie van de U-pas (gemeente Utrecht) of stadspas (buiten gemeente Utrecht)