Oriëntatie en aanmelding

ORIËNTATIE & AANMELDING
Het is een grote stap om van het vmbo of de havo naar het mbo te gaan. Een nieuwe leeromgeving, nieuwe docenten, nieuwe medestudenten. Een studie kiezen is een belangrijk proces, waarin ook uw rol als ouder zeer belangrijk is.

Niveaus
Ieder mbo-niveau sluit aan op de leerwegen die binnen het vmbo of de havo worden aangeboden. In het onderstaande schema is te zien welk vmbo-diploma en havoniveau aansluit op welk mbo-niveau.

Stappen en verloop oriëntatieproces
Oriënteren
Sommige jongeren hebben een spiegel nodig om te ontdekken wat ze echt leuk vinden en waar hun talenten liggen. Praat hierover met uw kind. Praat ook (samen) met de mentor of decaan van uw zoon of dochter.

Verkennen
Bespreek met uw zoon of dochter de uitkomsten van een interessetest of maak er een samen. Bekijk samen (online) informatie over een opleiding. Probeer open vragen te stellen, zoals ‘Wat vind je van…?’ Informatie over alle opleidingen vindt u via studiekeuze123.nl. Daar zijn ook beroepskeuzetesten te vinden.

Verdiepen
Tijdens onze Open Dagen kunt u sfeer proeven bij de verschillende academies, praten met een studieadviseur, docenten en studenten. Daarnaast kunt u schoolbrochures en opleidingsinformatie meenemen, gericht vragen stellen en uw zoon of dochter kan zich direct aanmelden voor een opleiding. Neem hiervoor een geldig legitimatiebewijs mee.

Een overzicht van onze Open Dagen vindt u hier.

Oriëntatiedagen
Tijdens de oriëntatiedagen zijn vmbo-leerlingen en mbo-studenten bij ons welkom om workshops te volgen en mee te lopen bij onze opleidingen. De ideale manier om eens te kijken of de gewenste studie echt bevalt. Uw zoon of dochter kan zich hiervoor aanmelden via www.zoekjouwmbo.nl

Aanmelding & Kennismaking
Heeft uw zoon of dochter voor een van onze opleidingen gekozen? De aanmeldprocedure verloopt als volgt:

  • Ga naar aanmelden.mboutrecht.nl en doorloop de procedure stap voor stap.
  • Direct na aanmelding ontvangt u een bevestigingmail op het opgegeven e-mailadres.
  • Zorg dat het Digitale Doorstroomdossier compleet is!
  • Binnen 10 werkdagen na aanmelding ontvangt uw zoon of dochter een uitnodiging voor een talentscan en/of intakegesprek via de post of mail.
  • Tijdens het kennismakingsgesprek bespreekt uw zoon of dochter, aan de hand van het Digitale Doorstroomdossier, zijn of haar persoonlijke situatie met een docent. Zo wordt gekeken of hij of zij aan alle voorwaarden voldoet om de opleiding te kunnen volgen.
  • Indien uw zoon of dochter voorlopig is geplaatst, wordt hij of zij uitgenodigd voor de plaatsingsdag. Daar wordt de onderwijsovereenkomst getekend en ontvangt hij of zij onder andere informatie over de lesmaterialen, schoolboeken en de eerste schooldag.Let op: MBO Utrecht staat officieel geregistreerd bij DUO onder de naam Stichting Interconfessioneel Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie Regio Utrecht. Kies voor deze naam bij DUO.

Student centraal
Het kan voor sommige jongeren lastig zijn om de overstap van het vmbo naar het mbo te maken. Bij MBO Utrecht houden wij rekening met de persoonlijke ontwikkeling van uw zoon of dochter. Daarnaast houden wij rekening met hun persoonlijk situatie om zo passend onderwijs aan te kunnen bieden. Ons doel is dat uw zoon of dochter op de juiste plek terechtkomt en de juiste begeleiding krijgt.