Raad van Toezicht

De raad van toezicht ziet toe op het beleid van het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen MBO Utrecht. Dat toezicht vindt plaats over alle aspecten van de organisatie.

Het College van Bestuur informeert de Raad van Toezicht over interne en externe ontwikkelingen die van belang zijn voor MBO Utrecht. Daarnaast fungeert zij als klankbord voor het College van Bestuur en voorziet hen van advies.

De Raad van Toezicht is als volgt samengesteld:

De heer H.W.J. Bol – voorzitter
Lid Remuneratiecommissie- Raad van Toezicht MBO Utrecht

De heer A.H.J. Alfrink
Voorzitter Auditcommissie – Raad van Toezicht MBO Utrecht
Voorzitter Remuneratiecommissie- Raad van Toezicht MBO Utrecht

Mevrouw K. Brookhuis
Voorzitter Onderwijskwaliteitscommissie – Raad van Toezicht MBO Utrecht

De heer H. H. Janssen
Lid Auditcommissie –Raad van Toezicht MBO Utrecht

Mevrouw M.E. Verkuijlen-Wolff
Lid Onderwijskwaliteitscommissie – Raad van Toezicht MBO Utrecht