RMC

RMC staat voor Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten. Het RMC werkt samen met scholen, mbo instellingen (ook MBO Utrecht) en gemeenten om het voortijdig schoolverlaten in de regio Utrecht terug te dringen.

Waarom school werkt? Jongeren hebben betere kansen op de arbeidsmarkt met een startkwalificatie op zak. Dit is een havo-, vwo-, of mbo- diploma niveau 2.

Het RMC registreert voortijdig schoolverlaters en informeert, adviseert en begeleidt jongeren van 18 tot 23 jaar naar een opleiding, werk of ander traject.

Op hun website kunnen jongeren, ouders, scholen en instellingen informatie vinden over het RMC regio Utrecht.