Kernwaarden

Kernwaarden logo

Persoonlijk
Bij ons mag je rekenen op respect, persoonlijke aandacht en geborgenheid, omdat deze waarden verankerd zijn in onze interconfessionele identiteit. Wij bieden een kleinschalige leer- en werkomgeving, waardoor studenten zich snel betrokken en verbonden voelen.

Ambitieus
Bij ons worden studenten uitgedaagd en krijgen zij uitstekende mogelijkheden om je talenten optimaal tot hun recht te laten komen. Met het brede aanbod aan opleidingen en leerbedrijven kunnen zij de keus maken die het beste bij hen past. Hiermee wordt een stevige basis gelegd voor een vervolgopleiding en verdere loopbaan.

Ondernemend
Bij ons wordt gewerkt aan de ontwikkeling van kennis, vaardigheden, houding en gedrag van studenten. Er is ruimte en waardering voor eigen initiatief. Studenten krijgen de gelegenheid zich te ontwikkelen en in de praktijk ervaring op te doen, bijvoorbeeld in één van onze leerbedrijven die middenin de samenleving staan.