Visie

Logo Ambitie in leren

Onze visie
Wij geloven in talentontwikkeling en toekomstkansen voor jonge mensen.

MBO Utrecht neemt eens sterke maatschappelijke verantwoordelijkheid door te werken aan talentontwikkeling en toekomstkansen voor jonge mensen. Deze verplicht tot een hoog aspiratieniveau die tot uiting komt ons strategisch kompas en het opleidingsaanbod. In het realiseren van de organisatiedoelstellingen moeten resultaatgerichtheid en ambitie met elkaar in evenwicht zijn.