Visie

Logo Ambitie in leren

Ambitie in leren

De visie van MBO Utrecht geeft aan wie wij zijn:
Wij geloven in talentontwikkeling en toekomstkansen voor jonge mensen.

MBO Utrecht neemt eens sterke maatschappelijke verantwoordelijkheid door te werken aan talentontwikkeling en toekomstkansen voor jonge mensen. Deze verplicht tot een hoog aspiratieniveau die tot uiting komt in de strategische koers en het opleidingsaanbod. In het realiseren van de organisatiedoelstellingen moeten resultaatgerichtheid en ambitie met elkaar in evenwicht zijn. Aan deze visie liggen drie merkwaarden ten grondslag: persoonlijk, ondernemend en ambitieus.