(Extra) begeleiding

Wij vinden het belangrijk dat jij je talenten ontdekt en ontwikkelt. Maar ook dat je weet waar je ontwikkelpunten liggen. Daar hebben we veel aandacht voor op verschillende manieren.

 • Iedere student een coach

  Een van je docenten is ook je Studieloopbaanbegeleider (SLB’er), een soort mentor of coach eigenlijk. Hij of zij ondersteunt je bij je studievoortgang en let op of je extra ondersteuning nodig hebt. Bij hem of haar kun je terecht met allerlei vragen over je opleiding, (studie)loopbaan en ontwikkeling. Jouw loopbaanontwikkeling staat centraal, en natuurlijk kun je ook persoonlijke zaken bespreken.

 • Extra ondersteuning

  Mocht je een probleem tegenkomen dan zoek je samen met je SLB’er naar oplossingen. Kom je er samen niet uit, dan kan de SLB’er iemand van studentendienstverlening inschakelen of je doorverwijzen naar externe hulpverlening.

  Ook heeft elke opleiding een taakdocent begeleiding en zorg, die SLB’ers en docenten ondersteunt bij de begeleiding van studenten met een individueel begeleidingsplan. Ook als je extra ondersteuning nodig hebt, kun je bij je taakdocent terecht. We hebben een compleet overzicht van de ondersteuning die MBO Utrecht biedt.

 • Passend onderwijs

  Passend onderwijs betekent bij MBO Utrecht dat we uitgaan van jouw ambities en mogelijkheden om succesvol je diploma te halen. Om zo goed mogelijk te bepalen wat jij nodig hebt, is het belangrijk om aan te geven wat je precies (extra) nodig hebt om succesvol te zijn op school. Doe dat dan al bij je aanmelding. Zo kunnen we nog voordat jij bij ons start met een plusgesprek bepalen welke ondersteuning jij nodig hebt.

 • Dyslexie

  Studenten met dyslexie hebben recht op aanpassingen tijdens hun studie, waaronder het gebruik van het computerprogramma Kurzweil 3000. De studenten mogen de software thuis en op school gebruiken zolang ze bij MBO Utrecht student zijn. De software kun je op je eigen laptop, telefoon of tablet installeren, met behulp van een persoonlijk licentiecode die je via school aanvraagt. MBO Utrecht betaalt de licentiekosten.