Stagelopen

Op het MBO ben je verplicht een deel van je je opleiding in de beroepspraktijk te volgen. Stage wordt ook wel BPV dat staat voor ‘Beroepspraktijkvorming’ genoemd. In de BPV leer je de daadwerkelijke beroepspraktijk goed kennen en ervaar  je of het werk echt iets voor je is. Je oefent de kerntaken en werkprocessen van je beroep en ontwikkelt een professionele beroepshouding.

Voor BOL-opleidingen geldt dat het verplicht aantal uren BPV afhankelijk is van de duur van de opleiding. Voor de BBL-opleidingen geldt een urennorm per studiejaar. Je loopt vier dagen in de week stage en hebt een dag in de week les.

Erkend leerbedrijf (SBB)

Je kan alleen stage lopen bij een erkend (geaccrediteerd) leerbedrijf. Als je stage loopt bij een bedrijf dat niet erkend is, tellen de gemaakte uren dus niet mee voor de BPV. Het SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) erkent de leerbedrijven. Als je een leerbedrijf op het oog hebt dat niet erkend is dan kan het bedrijf erkenning aanvragen. MBO Utrecht ondersteunt het bedrijf met het aanvragen van erkenning.

Oriëntatie in de Praktijk

Naast de BPV is er ook een OIP (Oriëntatie in de Praktijk). Een OIP is een overeenkomst die wordt afgesloten voor korte snuffelstages of opdrachten die studenten in de praktijk uitvoeren. De OIP is door MBO Utrecht ontwikkeld om goede afspraken te maken over de uitvoering van een snuffelstage en/of opdrachten. Daarnaast is een OIP nodig om ervoor te zorgen dat de student verzekerd is tijdens de uitvoering van werkzaamheden in de praktijk.