SPOC

Examinator in de beroepspraktijk (SPOC)

Objectief en eenduidig beoordelen is een vak apart. Scholing en training van examinatoren is dan ook essentieel voor een betrouwbare afname van examens. Om de deskundigheid van de huidige en toekomstige examinatoren te vergroten bieden wij in regio midden Nederland de SPOC (Small Private Online Course) aan.

Deze cursus is tot stand gekomen in samenwerking met de MBO-scholen in de regio: Hoornbeeck College, MBO Amersfoort, MBO Utrecht en ROC Midden Nederland.

Een SPOC is een online cursus voor een beperkte groep deelnemers. Het onderwijskundige principe achter de SPOC is Social learning. Dit betekent dat deelnemers van en met elkaar leren in een online omgeving. Ter afronding van de SPOC is er een ‘live’ trainingsdagdeel.

Inhoud van de SPOC

Binnen deze SPOC doen de deelnemers kennis en inzicht op over de rol van examinator.
De volgende onderdelen komen aan bod:

  • Elkaar ontmoeten in de SPOC en oriënteren op de rol van examinator
  • De voorbereiding op het examen
  • Het objectief observeren van de uitvoering van het examen
  • Het beoordelen van het examen en de nabespreking
  • Het voeren van een criterium gericht interview
  • De eindopdracht

Voor wie is de SPOC bedoeld?

De SPOC is bedoeld voor werkbegeleiders die zich willen bekwamen in het afnemen van examens. Voorwaarde voor deelname is dat je kennis en ervaring hebt in het geven van werkbegeleiding.

Hoe werkt het?

We bieden de SPOC jaarlijks drie keer aan: in november, maart en in mei.
Je kunt je aanmelden via de aanmeldknop. Als je de SPOC volledig hebt afgerond ontvang je een bewijs van deelname.

Aanmelden

De eerst volgende training staat gepland tussen 7 maart en 19 april 2022. Hiervoor kun je je je aanmelden tussen  1 februari tot 25 februari.

De afsluitende bijeenkomsten vinden plaats op maandagmiddag 11 april 2022 en dinsdagmiddag 19 april in Amersfoort of Utrecht. In de eerste week van de training kun je je voor een van beide afsluitende bijeenkomsten aanmelden.

Social learning

De examenexperts van onze Academie zijn blij zijn met dit initiatief. Het is een mooie samenwerking verschillende onderwijsinstellingen, maar ook tussen onderwijsinstelling en praktijk. Het komt niet alleen het niveau van examinering ten goede, maar vooral het aspect van social learning is belangrijk bij dit initiatief. Door dit op deze manier met elkaar te doen krijg je veel meer grip op je rol van examinator.  Met elkaar ervaringen uitwisselen over examineren, valkuilen, dilemma’s levert een wezenlijke bijdrage dat examinering wordt gezien als “vak” en niet als bijzaak” aldus Anita van Zuilen.

Anita van Zuilen - Academie voor Zorg en Welzijn