Begeleiding

Bij MBO Utrecht krijgt iedere student individuele loopbaanbegeleiding. In de loopbaanbegeleiding wordt de student gestimuleerd zijn capaciteiten en talenten te ontdekken en te ontwikkelen en op basis daarvan een (beroeps)identiteit te ontwikkelen.

Hoe willen we dat bereiken:

  • Het onderwijsteam is verantwoordelijk voor de basisondersteuning van studenten. De ondersteuning begint in de onderwijssituatie in de klas bij iedere docent.
  • Iedere student heeft een studieloopbaanbegeleider (SLB’er), die de student ondersteunt bij de studievoortgang en signaleert of extra ondersteuning nodig is.
  • De SLB’er functioneert als coach van de student. De loopbaanontwikkeling van de student staat centraal bij de ondersteuning.
  • MBO Utrecht biedt aan studenten aanvullende ondersteuning die niet door het onderwijsteam kan worden geboden.

Passend Onderwijs

Passend onderwijs betekent bij MBO Utrecht dat elke geplaatste student een passend onderwijsaanbod krijgt dat hem of haar uitdaagt persoonlijke talenten en ambities maximaal te ontwikkelen en de schoolloopbaan succesvol af te ronden. Hierbij gaan we uit van de mogelijkheden van de student. Meer informatie over passend onderwijs bij MBO Utrecht vind je hier.

Ondersteuningsprofiel

MBO Utrecht geeft in het ondersteuningsprofiel aan wat de mogelijkheden zijn in de begeleiding van studenten binnen MBO Utrecht. Het vastgestelde Basis ondersteuningsprofiel MBO Utrecht vind je hier.

Kurzweil dyslexiesoftware

Studenten met dyslexie hebben recht op aanpassingen waaronder het gebruik van Kurzweil 3000. De kosten voor de software en het gebruik ervan zijn voor MBO Utrecht. De studenten mogen de software thuis en op school gebruiken zolang ze bij MBO Utrecht student zijn. De software kunnen ze op hun eigen laptop, telefoon of tablet installeren met behulp van een persoonlijk licentiecode die ze via de school kunnen aanvragen. Meer informatie over het gebruik van Kurzweil dyslexiesoftware bij MBO Utrecht vind je hier.