Belangrijke documenten

Bij een organisatie als MBO Utrecht worden er veel afspraken gemaakt. Dit moet natuurlijk allemaal vastgelegd worden op papier. Als student heb je het recht om de bijbehorende documenten in te zien. Om het overzichtelijk te houden voor jou als student hebben wij al die documenten verdeeld onder vier categorieën:

Overig:

Gedragscode WBP

Regeling leermiddelen schoolkosten en financiën

Iedereen bij de les MBO Utrecht handboek aan en afwezigheidsregistratie en verzuimaanpak

Vertrouwenspersonen 2018