Algemene documenten

Je krijgt als student bij MBO Utrecht een studiegids en een opleidingsgids. In deze studiegids vind je informatie over MBO Utrecht, wettelijke regelingen en afspraken die voor alle academies van MBO Utrecht gelden. In de opleidingsgids stelt de academie waar je les krijgt zich voor. Hier leggen we uit hoe je onderwijs, beroepspraktijkvorming en begeleiding eruit zien en welke regels en afspraken er op school gelden. Ook vind je hier informatie over de opleiding die je volgt, je lessen en examinering. Heb je nog geen opleidingsgids ontvangen, vraag er dan naar bij de studie- en loopbaanbegeleider!

Studentenstatuut MBO Utrecht (PDF)

In het Studentenstatuut staat veel informatie over belangrijke zaken. Het document de behandelt de klachtenregeling, gedragsregels, examinering, voorzieningen en meer.

Kwaliteitskader toelatingsbeleid (PDF)

In dit document gaat  het over het toelatingsbeleid. Hoe vind je een passende opleiding, wat zijn de regels rondom de intake en de toelatingscriteria.