Examen

Jaarverslag 2013 Examinering 

De examencommissie van MBO Utrecht beschrijft in dit jaarverslag het verloop van de examinering in 2013: de start van het jaar, de doelen in 2013, de activiteiten die daarvoor zijn opgezet en de resultaten. In dit jaarverslag is daarnaast een overzicht van diplomering en beroepsprocedures opgenomen.

Regeling Beroep tegen Examenbeslissingen

In dit document kan je lezen hoe de commissie tot een examenbeslissing komt. Alle stappen die worden genomen om te kijken of je geslaagd of niet geslaagd bent kun je hier doorlezen.

Examenreglement 2014_2016

In dit document kun je het examenreglement nalezen.