Facturen

MBO Utrecht houdt zich aan de wettelijke regels rondom facturatie naar studenten.
Daarbij gaat het om :

  • Facturatie leermiddelenpakket
  • Facturatie cursusgelden BBL studenten
  • Facturatie examen studenten
  • Facturatie bestelfomulier aanvullende onderdelen & faciliteiten (vrijwillig)

Betalingsregeling na ontvangst factuur

Je kunt binnen 30 dagen na factuurdatum een betalingsregeling aanvragen via studentfacturatie@mboutrecht.nl.
Hierna is het toekennen van een betalingsregeling niet meer mogelijk en dient het bedrag in 1 keer te worden voldaan.

Bezwaar of vraag na ontvangst factuur

Indien een student vragen heeft over de factuur of de inhoud van de factuur kan dit bezwaar ook binnen 30 dagen na factuurdatum worden gemeld via studentfacturatie@mboutrecht.nl.

Graag bij alle communicatie rondom facturen duidelijk het studentnummer EN factuurnummer vermelden. Beide vind je op de factuur die je hebt ontvangen.

Zie voor uitgebreide informatie ons Handboek Student & Financiën 2016-2017 te vinden onder belangrijke documenten.