Rechten en Plichten

Onderwijsovereenkomst MBO Utrecht 2018/2019

In deze onderwijsovereenkomst staan de afspraken over de rechten en plichten jij hebt. Hierbij kan je denken aan je gedrag, afwezigheid, het volgen van de opleiding en meer.

Praktijkovereenkomst schooljaar 2018/2019

In deze praktijkovereenkomst staan de rechten en de plichten die jij hebt tijdens de beroepspraktijkvorming.

Communicatie over Stageverzekering e.d. MBO Utrecht

Nadat je bent ingeschreven als student bij MBO Utrecht gelden de door ons afgesloten verzekeringen ook voor jou. Dit document is bedoeld om jou inzicht te geven welke verzekeringen dit zijn en ook waar jij jezelf nog voor zou kunnen verzekeren.

Gedragswijzer

Dit document bestaat uit richtlijnen voor teammanagers en het College van Bestuur van MBO Utrecht over welke maatregelingen getroffen mogen worden wanneer je wangedrag vertoont. Hierbij kun je denken aan een schorsing en dergelijke.