Facturering

MBO Utrecht houdt zich aan de wettelijke regels rondom facturering naar studenten.

Studenten die een deeltijd of BBL-opleiding volgen betalen cursusgeld. Het cursusgeld wordt door MBO Utrecht gefactureerd.

Studenten die als examenkandidaat (extraneus) bij MBO Utrecht staan ingeschreven, betalen examengeld. Deze studenten volgen dus geen onderwijs bij MBO Utrecht, maar doen alleen één of meer examens om het diploma van de opleiding te halen. De examenkosten worden door MBO Utrecht gefactureerd.

MBO Utrecht kan daarnaast bij uitzondering studenten een factuur sturen wanneer wel is deelgenomen aan extra faciliteiten (deelname aan een extra cursus of excursie) zonder dat er voldaan is aan de aanvullende schoolkosten.

Betalingsregeling of bezwaar na ontvangst factuur

Je kunt binnen 30 dagen na factuurdatum een betalingsregeling aanvragen per e-mail aan financien@mboutrecht.nl, onder vermelding van het debiteuren- en factuurnummer. Na 30 dagen is het niet meer mogelijk om voor een betalingsregeling in aanmerking te komen.

Indien je vragen hebt over de factuur of de inhoud van de factuur kan dit bezwaar binnen 30 dagen na factuurdatum worden gemeld via studentfacturatie@mboutrecht.nl.

Betalingstermijn en incassotraject

MBO Utrecht hanteert een betalingstermijn van 14 dagen op haar facturen. Als de factuur niet op tijd betaald is, worden de volgende acties ingezet:

  • versturen herinnering (± 14 dagen na factuurdatum);
  • versturen aanmaning (14 dagen na factuurdatum herinnering);
  • versturen brief ‘overdracht incasso’ (± 42 dagen na factuurdatum );
  • overdracht aan incassobureau (± 63 dagen na factuurdatum);
    De hieraan verbonden kosten komen voor rekening voor de student, zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger of de werkgever.

Zie voor uitgebreide informatie onze “Regeling Leermiddelen, Schoolkosten en Financiën 18/19”, te vinden onder belangrijke documenten.