Talent Development Europe #1 (TDE#1)

Ter professionalisering van internationale activiteiten is MBO Utrecht een duurzame samenwerking aangegaan met vijf Europese partnerscholen in Ierland (2), Estland, Cyprus en Zweden. Dit onder de naam ‘Talent Development Europe #1’, hierna TDE#1. Om dit financieel mogelijk te maken heeft MBO Utrecht een Erasmus+ beurs voor mobiliteitsgelden aangevraagd en ontvangen. Hierdoor kunnen studenten en medewerkers (een gedeelte van) hun reis-en verblijfskosten vergoed krijgen.

De looptijd van TDE#1 is 1 jaar. Daarna wordt er opnieuw een aanvraag ingediend. Ook is het voor studenten en medewerkers mogelijk om zelf een geschikte organisatie aan te dragen vanuit hun eigen netwerk. Het aantal beurzen is beperkt. Er wordt bij elke aanvraag door middel van een ‘selection tool’ en ‘checklist’ bepaald of de beurs wordt toegekend.

De volledige projectbeschrijving van TDE#1 is te vinden op de website van het Erasmus + programma.